چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۵

معرفی مدیر و اعضای اصلی مفدا

نام و نام خانوادگی: هاجر قائمی

سمت: مدیر مفدا - کارشناس روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی 

شماره تماس: ۰۵۱۴۲۶۳۲۴۷۴ داخلی ۱۴۱

---

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا قهرمانی

رشته تحصیلی: هوشبری 

سمت: دبیر سرویس آموزشی و پژوهشی

شماره تماس: ۰۹۳۵۳۸۶۷۷۵۶

تلگرام: Azerdimah۱۳@

اینستاگرام: hamid_reza_۱۹۹۸_

---

نام و نام خانوادگی: محسن حسن نژاد

رشته تحصیلی: هوشبری

سمت: دبیر سرویس چندرسانه ای

تلگرام: MACS۰۶۴۷@