یکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۴

برگزاری کلاسهای آموزشی شورای انضباطی دانشجویان در دانشکده ها

برگزاری کلاسهای آموزشی شورای انضباطی دانشجویان در دانشکده ها

کلاسهای آموزشی جهت دانشجویان جدید الورود سال ۱۳۹۵ در کلیه دانشکده های دانشگاه توسط کمیته انضباطی دانشجویان برگزار گردید.