شنبه ۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۶

اسامی و شماره تماس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

رؤسای علوم پزشکی

پنام و نام خانوادگی

دانشگاه/ دانشکده

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

دکتر سید محمد جمالیان

اراک

۳۳۱۳۵۷۶۰

۳۳۱۳۴۷۶۶

۰۸۶

اراک ،خ شهید شیرودی،خ علم الهدی ستاد دانشگاه

دکترجلیل کوهپایه زاده اصفهانی


دکتر ایرج صالحی (سرپرست)

ایران


 اسدآباد

۸۸۶۲۲۶۰۰


۳۳۱۳۲۰۱۵

۸۸۶۲۲۵۲۸


۰۲۱


۰۸۱

اتوبان همت-جنب برج میلاد-دانشگاه ایران


   دکتر اسحق ایلدر آبادی     (سرپرست)

اسفراین

۳۷۲۴۱۴۰۵

۳۷۲۴۱۴۰۷

۰۵۸

اسفراین - خ طالقانی

دکتر شهرام حبیب زاده

( سرپرست )

اردبیل

۳۳۵۲۲۱۰۰

۳۳۵۲۲۱۸۰

۰۴۵

میدان قیام- ستاد مرکزی دانشگاه

دکتر جواد آقازاده

ارومیه

۳۲۲۲۶۰۲۰

۳۱۹۲۷۳۵۲

۰۴۴

بلوار سالت کوی اورژانس

ستاد دع پ

دکتر طاهره چنگیز

اصفهان

۳۷۹۲۹۵۰۰

۳۶۶۸۷۷۰۱

۰۳۱

اصفهان-خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر فرهاد ابولنژادیان

اهواز

۳۳۳۳۹۰۹۲

۳۳۳۳۵۲۰۰

۰۶۱

گلستان-روبروی سازمان آب و برق ۵ طبقه دانشگاه علوم پزشکی –سازمان مرکزی طبقه سوم

دکتر محمد کریمیان

ایلام

۳۳۳۳۴۰۶۰-۳۳۳۳۴۰۸۰

۳۳۳۳۳۶۴۷

۰۸۴

بلوار دانشجو-نرسیده به میدان مخابرات-ساختمان حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی

دکترکامران کردی

ایرانشهر

۳۷۲۲۲۲۳۰

۳۷۲۳۱۶۲۰

۰۵۴

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی

دکتر شکراله سلمان‌زاده رامهرمزی (سرپرست)

آبادان

۵۳۳۸۴۰۲۱

۵۳۳۸۴۰۲۱

۰۶۱

ابادان -خیابان ذوالفقاری -ابتدای ۳۰ متری دانشکده  علوم پزشکی ابادان

دکتر علیرضا آموزنده

آباده

دکتر سید فرزاد جلالی(سرپرست)

بابل

۳۲۱۹۵۱۰۰

۳۲۱۹۰۱۸۱

۰۱۱

خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

حسین فرشیدی (سرپرست)

بندرعباس

۳۳۳۳۴۲۷۵

۳۳۳۳۵۹۳۳

۳۳۳۳۱۹۹۱

۰۷۶

بلوارشهید چمران- جنب استانداری

دکتر سعید کشمیری

بوشهر

۳۳۳۲۳۱۲۱

۳۳۳۲۳۱۲۳

۰۷۷

بوشهر-خیابان معلم –روبروی مصلای نماز جمعه –دانشگاه علوم پزشکی

دکتر محمد دهقانی فیروزآبادی

بیرجند

۳۲۴۳۰۰۷۵

۳۲۴۳۰۰۷۶

۰۵۶

خیابان غفاری سازمان مرکزی دانشگاه حوزه ریاست

دکتر مازیار اویسی (سرپرست)

بم

۴۴۳۴۱۱۲۰

۴۴۳۴۰۸۴۷

۰۳۴

بم-بلوار امام خمینی-ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه

دکتر قدرت‌اله شاکری‌نژاد (سرپرست)

بهبهان

۵۲۸۳۵۰۹۴

۵۲۸۳۰۲۳۰

۰۶۱

دانشکده علوم پزشکی

دکتر محمد حسین صومی

تبریز

۳۳۳۴۶۱۰۳

۳۳۳۴۶۱۴۷

۳۳۴۲۷۶۱

۰۴۱

خ آزادی- انتهای خ گلگشت ساختمان مرکز شماره ۱ دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر عباس‌علی کریمی

تهران

۶۶۴۰۵۶۶۶

۶۶۴۱۹۵۴۱

۰۲۱

بلوار کشاورز نبش خیابان قدس طبقه هشتم

دکتر حسین ابراهیمی‌پور

تربت حیدریه

۵۲۲۲۶۰۱۰

۵۲۲۲۸۰۲۱

۰۵۱

خیابان فردوسی شمالی-خیابان رازی-ستاد دانشکده

دکتر محمد رحمانیان

جهرم

۵۴۴۴۷۷۶۰

۵۴۳۴۴۰۰۲

۰۷۱

بلوار استاد مطهری-سایت دانشگاه علوم پزشکی –ساختمان پردیس

دکتر محمدرضا محمدی ساردو

جیرفت

۴۳۳۱۹۰۸۵

۴۳۳۱۹۰۸۴

۰۳۴

جیرفت - میدان شاهد

دکتر سیداحمد هاشمی

خراسان شمالی

۳۲۲۲۱۹۱۰

۳۲۲۲۸۲۲۳

۰۵۸

بجنورد-بلواردولت-کوچه ثبت احوال –ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

دکتر جواد جواهری

خمین

۴۶۲۲۴۱۴۲

۴۶۲۳۴۳۰

۰۸۶

خمین- خیابان آزادی

دکترعلی قمیشی (سرپرست)

دزفول

۴۲۴۲۸۰۱۲

-

۰۶۱

دزفول-بلوار ۱۵خرداد خ پست نبش دادگستری

دکتر علی اسماعیلی ندیمی

رفسنجان

۳۴۲۸۰۰۹۰

-۹۱

۳۴۲۸۰۰۹۲

۰۳۴

بلوار امام علی (ع)،سازمان مرکزی دانشگاه

دکتر  هادی میرزایی(سرپرست)

زابل

۳۲۲۲۲۰۶۹

۳۲۲۴۳۸۶۷

۳۲۲۲۵۱۵۰

۰۵۴

خیابان شهید باقری-میدان جهاد ستاد مرکزی دانشگاه علوم

پزشکی زابل

دکتر سیدمحمد هاشمی شهری

زاهدان

۳۳۲۹۵۷۶۲-۳

۳۳۲۹۴۳۹۰

۰۵۴

میدان دکتر حسابی-پردیس دانشگاه زاهدان

دکتر پرویز قزلباش

زنجان

۳۳۴۲۴۷۷۱-۳

۳۳۴۲۰۶۷۰

۰۲۴

بلوار آزادی روبروی شهر داری

دکتر مهدی مصری

ساوه

۴۲۲۴۴۱۴

۴۲۲۲۳۴۸۸

۰۸۶

ساوه -ابتدای خیابان طالقانی

دکتر نوید دانایی

سمنان

۳۳۴۴۸۹۹۶

۳۳۴۴۴۸۹۹۹

۰۲۳

بلوار بسیج روبروی سپاه ناحیه –ستاد مرکزی دانشگاه

دکتر علیرضا مسلم

سبزوار

۴۴۰۱۱۰۰۴

۴۴۰۱۱۰۱۳

۰۵۱

خیابان اسد آبادی- ساختمان مرکزی علوم پزشکی –طبقه چهارم

دکتر رضا چمن(سرپرست)

شاهرود

۳۲۳۹۵۰۰۳

۳۲۳۹۵۰۰۶

۳۲۳۹۵۰۰۹

۰۲۳

میدان هفت تیر ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

دکتر مجید شیرانی

شهرکرد

۳۳۳۳۴۵۸۰

۳۳۳۳۴۵۸۸

۰۳۸

بلوار آیت ا... کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

دکترمحمد حاجی آقاجانی

شهیدبهشتی

۲۲۴۳۹۹۰۰

۲۲۴۳۹۷۹۷

۰۲۱

بزرگراه شهید چمران-خ یمن-خ شهید اعرابی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ساختمان شماره یک

دکتر مهرزاد لطفی

شیراز

۳۲۳۵۲۵۵۹

۳۲۳۵۹۳۱۷

۰۷۱

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

دکتر حمیدرضا خانکه (سرپرست)

علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

۲۲۱۸۰۱۲۳

۲۲۱۸۰۱۲۴

۲۲۱۸۰۱۲۱

۰۲۱

اوین-بلواردانشجو-خ کودکیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دکترعلی‌اصغر خالقی(سرپرست)

فسا

۵۳۳۵۷۰۹۳

۵۳۳۵۷۰۹۱

۰۷۱

میدان ابن سینا دانشگاه پزشکی

دکتر پیمان نامدار (سرپرست)

قزوین

۳۳۳۷۵۱۵۲-۵

۳۳۳۷۷۰۸۹

۰۲۸

قزوین-خ نواب شمالی-مجتمع ادارات – ساختمان ستاد دع­پ قزوین

دکتر محمدرضا قدیر

قم

۳۷۷۱۳۵۵۰

۳۷۷۰۶۷۶۷

۰۲۵

قم-خیابان ساحلی-جنب مخابرات-دانشگاه علوم پزشکی

دکتر سید علیرضا مروجی

کاشان

۵۵۴۴۳۰۲۶

۵۵۴۶۴۹۵۰

۰۳۱

کاشان –میدان ۱۵ خرداد

    دکتر فرزین رضاعی 

کردستان

۳۳۲۸۷۱۰۰

۳۳۲۳۳۶۰۰

۰۸۷

سندج –خ آبیدر

دکتر محمد فتحی (سرپرست)

کرج

۳۲۵۵۵۰۰۰

۳۲۵۵۸۹۳۱

۰۲۶

بلوار ایت الله طالقانی-بالاتر از میدان طالقانی-شهرک اداری-ستاد مرکزی دانشگاه البرز

دکتر حمیدرضا رشیدی‌نژاد

کرمان

۳۱۳۲۵۸۰۹

۳۱۳۲۵۸۲۰

۳۱۳۲۵۸۲۲

۰۳۴

ابتدای جاده هفت باغ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکتر محمود رضا مرادی

کرمانشاه

۰۸۳۳۸۳۵۴۴۳۴

۳۸۳۶۸۱۷۰

۰۸۳

بلوار شهید بهشتی- جنب بیمارستان امام علی(ع) ساختمان

دکتر رضا احمدی

گناباد

۵۷۲۲۲۳۲۸

۵۷۲۲۳۸۱۵

۰۵۱

میدان غدیر ستاد مرکزی دانشگاه

دکتر ارسلان سالاری

گیلان

۳۳۳۲۴۱۶۸

۳۳۳۳۳۱۲۵

۰۱۳

رشت – خیابان پرستار- ستاد مرکزی ۱

دکتر عبدالرضا فاضل

گلستان

۳۲۴۲۴۵۴۰

۳۲۴۲۴۵۵۳

۰۱۷

گرگان- بلوارهیرکان-روبروی انجیراب سازمان مرکزی دانشگاه

دکتر میرزا خلیل بهمنی

گراش

۵۲۴۵۲۳۳۹

۵۲۴۵۲۳۳۵

۰۷۱

بلوار دانشجو -دانشکده علوم پزشکی

دکتر محمدرضا نیک بخت

لرستان

۳۳۳۰۲۱۴۹

۳۳۳۰۲۰۳۰

۰۶۶

خ معلم-ستادمرکزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ساختمان شماره ۲

دکتر عاطفه رئوفی

لارستان

۵۲۲۵۳۶۵۰

۵۲۲۵۳۶۶۰

۰۷۱

استان فارس-لارستان -شهر جدید دادمان -دانشکده لارستان

دکتر سید عباس موسوی

مازندران

۳۳۰۴۴۰۱۷

۳۳۳۶۲۳۷۰

۰۱۱

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع­پ مازندران

دکتر اصغر تنومند

مراغه

۳۷۲۲۳۲۴۴

۳۷۲۲۳۲۴۴

۰۴۱

مراغه- خیابان شهید مصطفی خمینی (دانشسرا سابق) جنب بیمارستان سینا

دکتر سید محمدحسین بحرینی طوسی

مشهد

۳۸۴۱۳۰۰۷

۳۸۴۱۳۰۰۶

۰۵۱

خ دانشگاه ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی(قرشی)

دکتر رشید حیدری مقدم (سرپرست)

همدان

۳۲۵۲۰۶۸۳

۳۲۵۲۰۷۷۳

۰۸۱

چهارراه خواجه رشید-بلوار

آیت ا... کاشانی

دکتر پرویز یزدان‌پناه 

یاسوج

۳۳۳۳۷۲۳۹

۳۳۳۳۷۲۵۰

۰۷۴

بلوارشهید مطهری –ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دکتر محمد رضا میر جلیلی

شهید صدوقی یزد

۳۷۲۵۸۷۷۰

۳۷۲۵۸۴۱۱

۰۳۵

میدان باهنرابتدای بلوارشهید بهشتی سازمان مرکزی دانشگاه

دکتر محسن عظیمی نژاد

نیشابور

۴۲۶۲۷۵۰۱

۳۴۲۶۷۵۰۰

۰۵۱

 نیشابور- ابتدای بلوار معلم-میدان معلم-ستاد مرکزی دانشکده


ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.