جمعه ۲۱ دی ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۰

مراقبت از یک نفر … عشق است. و مراقبت از صدها نفر… پرستاری است

0

به مناسبت روز پرستار و به نشان بزرگی تو ، همه ما دست بر سینه در مقابلت به احترام می ایستیم.

Care for one…that’s love. Care for hundreds…that’s nursing

مراقبت از یک نفر … عشق است. و مراقبت از صدها نفر… پرستاری است

                   کیست جز تو که یک نگاهِ مهربانت کودکِ بیمارِ ترسیده را آرام میکند؟ حتی زمانیکه پدر و مادر هم از آرام کردن فرزندشان مستاصلند. نیک میدانی و ما همه می دانیم که حضورت بر بالین بیماران چه آرامش خاطریست بر بیمار و همراهانش. آنجا که پس از ساعتها کار و تلاش همه به سوی منزل می روند تا بیاسایند ولی تو تازه سرگرم آسایش دیگرانی، این لحظه ات را چه بنامم؟  نام تو یکی از زیباترین نامهاییست که برخی کلمات را به بهترین شیوه معنا می کنند: شرافت، ایثار، محبت و عشق.

                   امروز را به حرمت تو روز پرستار می نامند تا شاید و فقط شاید، گوشه ای از فداکاریها و عظمت رفتار تو را نشان داده باشند. آنجا که خداوند ما را اشرف مخلوقات نامید، اسم تو یکی از نامهایی بود که برازنده این صفت بود. شاید نتوانم از تو به اندازه ارزشت یاد کنم اما باور دارم که تو از کوه مقاومتر و از اب زلالتر و از آسمان خداوندی گسترده تری.

به مناسبت روز پرستار و به نشان بزرگی تو ، همه ما دست بر سینه در مقابلت به احترام می ایستیم.

                                                                                          حسن دانشمند

                                                                                  کارشناس روابط عمومی