شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۳

دکتر خزایی:

در طی یکسال گذشته حدود ۶۰ نفر عضو هیئت علمی به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اضافه شده است

خزایی

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به لزوم فراهم کردن زیر ساخت ها افزود: در طی یکسال گذشته حدود ۵۰ تا۶۰ نفر عضو هیئت علمی اضافه کردیم که حدود ۴۰ نفر آنها از طریق فراخوان و مابقی به شکل متعهد به دانشگاه اضافه شدند.

دکتر خزایی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مفدا کرمانشاه اظهار کرد: از نظر کمی وضعیت آموزش ما خیلی گسترش پیدا کرده اما ما به دنبال گسترش و ارتقا بخش کیفیت و زیرساخت دانشگاه هستیم اگرچه از نظر کمی رشد مناسبی داشتیم ولی از نظر کیفی و زیرساخت ها به همان نسبت رشد نداشته ایم و به همین دلیل می طلبد که ما بیشتر به دنبال ارتقا کیفیت و زیرساخت ها باشیم ، به همین منظور اقداماتی در این زمینه انجام دادیم که یکی از این اقدامات پایش همه ی گروه ها و همه ی دانشکده ها در طول یک سال گذشته بوده و به مشکلات زیرساختی پی بردیم و سعی کردیم تا جایی که امکانات و بودجه اجازه می دهد براساس اولویت بندی که صورت گرفته تجهیزات و زیرساخت های لازمه را فراهم کنیم. مبحث دیگری از بحث کیفیت اعضای هیئت علمی است که ما در طی یکسال گذشته حدود ۵۰ تا۶۰ نفر عضو هیئت علمی اضافه کردیم که حدود ۴۰ نفر آنها از طریق فراخوان و مابقی به شکل متعهد به دانشگاه اضافه شدند. وقتی تعداد اعضای هیئت علمی در گروه ها مناسب باشد ، سرانه اعضای هیئت علمی به دانشجو مناسب باشد طبیعتا ما می توانیم ارتقا کیفیت را به دنبال داشته باشیم.

خزایی همچنین به سوالات خبرنگار پویش جواب داد که مشروح آن را می خوانید:

خبرنگار مفدا: آیا انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در رابطه با اساتید شان پیگیری می شود؟

سیستم ارزیابی اساتید توسط دانشجویان به این صورت است که توسط مرکز توسعه به شکل مدور و دوره ای فرم های خاصی در اختیار دانشجویان قرار داده می شود و پس از تکمیل شدن در مرکز توسعه آنها را تجزیه و تحلیل می کنند و نتیجه را به ما گزارش می دهند که این نتایج به ارتقای اعضای هیئت علمی در کارنامه آموزشی اعضای هیئت علمی می تواند خیلی کمک کننده باشد. وی همچنین در رابطه با صندوق انتقادات و پیشنهادات موجود در دانشگاه ها افزود: اگر موردی باشد دانشکده ها بعد از بررسی در صورت لزوم به ما ارجاع می دهند.

خبرنگار مفدا: اساتید دانشگاه چگونه مورد ارزیابی قرار می گیرند؟ آیا علاوه بر نظرات دانشجویان به روش های دیگر هم بر روی اساتید نظارت می شود؟

اعضای هیئت علمی وظایف چندگانه دارند، مهم ترین وظیفه شان وظیفه آموزش است که ارزیابی آن توسط کارنامه آموزشی انجام می شود، کارنامه آموزشی آیتم های مختلف و متعددی دارد که یکی از آیتم ها ارزیابی است که دانشجویان انجام می دهند، ارزیابی توسط دانشکده ها، ارزیابی توسط مدیرگروه، ارزیابی حوزه ی معاونت آموزش همه ی این ها در کنار هم قرار می گیرند و کارنامه ی آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه را شکل می دهد. اگرچه کارنامه ی آموزشی یکی از معیارهای مهم ارزشیابی یک عضو هیئت علمی است ولی درکنار آن اعضای هیئت علمی وظایف دیگری هم دارند مثل: وظایف پژوهشی که معاونت تحقیقات و فناوری به بررسی آن می پردازد، وظایف درمانی ممکن است داشته باشد ( اعضای هیئت علمی بالینی) و گاهی هم این افراد وظایف اجرایی برایشان تعریف می شود. بنابراین ارزشیابی اعضای هیئت علمی در ابعاد مختلف و با ابزار های مختلفی صورت می گیرد ولی یکی از ابزارهای خیلی مهم طبیعتا دانشجوها و نظرات و فیدبک های آنان است.

خبرنگار مفدا: با توجه به اینکه سلامت و جان مردم در آینده در دست دانشجویان امروز علوم پزشکی است ، آیا دانشجویان به صورت مناسبی آموزش می بینند؟

علوم پزشکی کرمانشاه جز دانشگاه هایی است که شرایط آموزشی مناسبی دارد و پتانسیل های خوبی در دانشگاه ما وجود دارد به چند دلیل که دلیل اول: سرانه تعداد اعضای هیئت علمی به دانشجو در دانشگاه ما تقریبا مطلوب است ما الان ۴۸۷ نفر اعضای هیئت علمی براساس آخرین آمار داریم و تعداد دانشجویان ما حدود ۵۰۰۰ نفر است که نسبت تقریبا ۱۰ به ۱ است اگرچه ممکن است توزیع مناسبی در گروه ها نداشته باشند ولی به طور کلی نسبت قابل قبولی است و وضعیت مناسبی است ‌. مسئله بعد آموزش علوم پزشکی آموزشی است که مبتنی بر بالین و مبتنی بر عملکرد و مبتنی بر این است که شما کاملا در عرصه حضور داشته باشید . در عرصه و در بالین وضعیت ما بسیار مناسب است، بیمارستان ها و بسترهای آموزشی خیلی خوبی داریم ضمن اینکه کرمانشاه به علت موقعیت خاصی که در غرب کشور دارد به عنوان قطب درمانی کشور است و خیلی از بیماران از استان های همجوار به کرمانشاه مراجعه می کنند بنابراین بستر آموزشی خیلی خوبی وجود دارد و خوشبختانه ما می بینیم که در مقایسه با دانشجویان و فارغ التحصیلان دیگر دانشگاه ها، دانشجویان ما در خیلی زمینه ها بسیار توانمند ظاهر می شوند و ما باید به ارتقای آن کمک کنیم و اگر نقاط ضعفی هم وجود دارد ان شاء الله آنها را رفع کنیم.

خبرنگار مفدا: آیا دانشجویان خارجی که در دانشگاه تحصیل می کنند برای ورود به دانشگاه از فیلتری رد می شوند؟

ما دو جور دانشجوی خارجی داریم یکی افرادی که ملیت غیر ایرانی دارند و به عنوان دانشجوی خارجی پذیرفته می شوند. این ها شرایط و معیارهای خاصی باید داشته باشند که پذیرفته شوند. پس از اینکه معیارهای اولیه آن ها چک شد پرونده آنها را به دانشکده ها تحویل می دهیم و دانشکده ها آنها را ارزیابی علمی می کنند: مصاحبه می گیرند، معدل های شان را چک می کنند، زبان شان را چک می کنند و همه ی اینها را چک کردند و از طرف دانشکده و گروه مورد تایید قرار گرفت، پرونده اش در شورای بین المللی دانشگاه قرار می گیرد و بعد براساس نظر آن کمیته و شورای عالی بین المللی سازی دانشگاه اگر تایید شود فرد می تواند به عنوان دانشجو در دانشگاه های ما تحصیل کند. مدل دوم: افراد ایرانی که در دانشگاه های خارجی تحصیل کرده اند است. که پس از گذراندن یک سری از واحدها می توانند به داخل کشور برگردند که ارزیابی این دانشجویان در وزارت خانه انجام می شود یعنی واحد خدمات آموزشی وزارت خانه براساس معیارها و شیوه هایی که دارد از نظر دانشگاهی که تحصیل کرده اند، تعداد واحدهای گذرانده، نمرات ارزیابی می کنند و وقتی که تایید شد یک نامه ای به آنها داده می شود که این فرد می تواند در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی ایران پذیرش بگیرد آن وقت دانشگاه برای پذیرش این فرد مختار است و ما براساس یک سری شیوه نامه ها و شرایط این افراد را به صورت معدود پذیرش می کنیم.

خبرنگار مفدا: آینده کاری افراد خارجی با ملیت خارجی چگونه است؟

افراد خارجی که در دانشگاه های ایران تحصیل می کنند مدرکشان فقط برای کشور خودشان قابل قبول است درنتیجه در ایران اصلا نمی توانند کار کنند و به هیچ عنوان حق کار در ایران را ندارند.

خبرنگار مفدا: چند درصد شهریه ای که دانشجویان بین الملل پرداخت می کنند صرف آموزش می شود؟

یکی از منابع مهم تجهیز و ارتقای زیرساخت ها همین درآمدی است که از طریق پردیس بین الملل به دست می آید. در واقع با توجه به شرایط مالی حاکم بر کل کشور در یک سال اخیر و محدودیت منابعی که داریم در طی یکسال گذشته ما توانستیم از طریق درآمد پردیس که به حوزه ی معاونت آموزشی اختصاص داده می شود بتوانیم به تجهیزات دانشکده ها کمک کنیم طبیعتا ممکن است رقم بالا و کافی نباشد اما می تواند کمک کننده باشد وی همچنین گفت سهم کمی از شهریه ها صرف امور رفاهی این دانشجویان می شود و قسمت اعظم آن صرف آموزش می شود.

خبرنگار مفدا: آیا خبر مبتنی بر برداشتن طرح فارغ التحصیلان مستند است؟

این موضوع تقریبا سیاست های وزارت خانه ای است و ما نقشی در اطلاع رسانی آن نمی توانیم داشته باشیم.

در پایان پروفسور خزایی در رابطه با زلزله ی اخیر کرمانشاه بیان کرد: رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به همراه تیم متخصص سریعا به محل زلزله اعزام شدند و خدمات مطلوبی را به افراد زلزله زده دادند و در همان زمان اکثر متخصصان به محض اینکه از آنها درخواست کمک شد پذیرفتند و به محل اعزام شدند و همچنین گفت که سرافراز ترین دستگاه در جریان زلزله دستگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوده که به آن مردم داده شده و از نظر من بی نظیر ترین خدمات را علی رغم وجود همه ی کمبودها و مشکلات به مردم ارائه دادند. وی همچنین افزود بیشترین نقش را در این جریانات رئیس دانشگاه، معاونت درمان و معاونت بهداشتی داشته که من به عنوان شخصی که کمترین نقش را داشته به این عزیزان خسته نباشید می گویم.  

تنظیم: کیمیا ثمینی

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.