چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۶

هم اکنون در سالن شهید خوراکیان دانشکده بهداشت و ایمنی

نخستین نشست شورای صنفی دانشجویان

11

نخستین مجمع نمایندگان شوراهای صنفی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور تمامی نمایندگان شوراهای صنفی واحد ها و مسئولین بخش های مختلف دانشگاه در سالن شهید خوراکیان دانشکده بهداشت و ایمنی در حال تشکیل است.

به گزارش مفدا بهشتی،  نخستین مجمع نمایندگان شوراهای صنفی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور تمامی نمایندگان شوراهای صنفی واحد ها و مسئولین بخش های مختلف دانشگاه در سالن شهید خوراکیان دانشکده بهداشت و ایمنی در حال تشکیل است.

این مجمع به منظور بررسی نحوه مطالبه گری؛ با عنوان «بررسی نقش دانشجو و شوراهای صنفی در مدیریت دانشگاه» در حال برگزاری است، در این نشست که در نوع خود نخستین مجمع شوراهای صنفی در یک واحد دانشگاهی و در سطح شوراهای صنفی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور است ، برنامه های متعددی از جمله کارگاه های علمی، نحوه مطالبه گری و جلسات متعدد با نمایندگان به شیوه کار گروه و با مسئولین در قالب ارائه نحوه صحیح مطالبه گری برگزار می‌شود.

به زودی آخرین اخبار تکمیلی این نشست از طریق روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  منتشر می شود.