یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۴

برگزاری آزمون عملی صلاحیت بالینی ویژه دانشجویان کارشناسی پرستاری

سیرجان

به گزارش مفدا سیرجان ؛ هدف  آزمون صلاحیت بالینی،که در تاریخ ۲۴ و ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ راس ساعت۸:۳۰ صبح در محل دانشکده پرستاری مامایی برگزار شد ،ارزشیابی توانمندی های دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته پرستاری در حیطه های ؛مهارتی، آموزشی، ارتباطی در جهت ایفای اثربخش نقش ها و وظایف حرفه ای قبل از ورود به کارآموزی عرصه می باشد.