دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۳

شماره تماس‌های کارکنان معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت

«معاونت فرهنگی و دانشجویی» یکی از معاونت‌های ۹گانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که متولی سیاست‌گذاری، نظارت و راهبری فعالیت‌های فرهنگی، دانشجویی و رفاهی کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است.


     معاونت فرهنگی و دانشجویی

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

دکتر سیما سادات لاری

۸۱۴۵۵۴۴۰-۴۱

سخنگو و معاون فرهنگی و دانشجویی

مرضیه نعمتی

۸۱۴۵۵۴۴۵

رییس دفتر

عفت عیدی

۸۱۴۵۵۴۴۴

کارشناس دفتر

محمد امین مرادی

۸۱۴۵۵۴۴۰-۴۱

کارشناس دفتر

حمیدرضا نداف

۸۱۴۵۵۴۴۲

کارشناس سخنگو

مریم قدرت پناه

۸۱۴۵۵۴۴۴

کارشناس پیگیری

مشاور

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

دکتر سید عابدین حسینی آهنگری

۵۴۸۴ ۸۱۴۵

مشاور

اصغر فرجی

۸۱۴۵۵۵۴۸

کارشناس

  

مدیریت روابط عمومی

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

مهدی معماری

۵۴۵۶ ۸۱۴۵

مدیر 

مسعود باقری

۸۱۴۵۵۵۴۹

مسؤول دفتر

کامبیز حضرتی

۸۱۴۵۵۴۳۵

کارشناس 

سید احمد شریعتی

۵۵۴۷ ۸۱۴۵

 سرویس چندرسانه‌ای

مریم کردستانی

۸۱۴۵۵۷۲۷

کارشناس 

مرتضی ده‌آبادی

۸۱۴۵۵۱۶۸

کارشناس 

مهروش ذاکری

۸۱۴۵۵۵۴۱

کارشناس 

قمرتاج مقصودی

 ۸۱۴۵۵۹۸۴

کارشناس 

احسان ملکی

۸۱۴۵۵۵۵۱

کارشناس

  

مدیریت اجرایی

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

رضا حسین سلگی

۸۱۴۵۵۴۹۱

مسؤول امور عمومی

مهدی رستمی

۸۱۴۵۵۴۸۹

کارشناس امور عمومی

مصطفی معارف‌وند

۸۱۴۵۵۴۶۷

کارپرداز

نرگس سلیمانی

۸۱۴۵۵۴۸۰

مسئول دبیرخانه

سمیرا شعفی

۸۱۴۵۵۵۳۹

کارشناس آموزش

نسرین ستوده

۸۱۴۵۵۷۳۹

مسؤول فنآوری اطلاعات

مرضیه کاووس‌نژاد

۸۱۴۵۵۴۳۱

کارشناس فنآوری اطلاعات

سید عباس امجد

۸۱۴۵۵۶۵۳

کارشناس فنآوری اطلاعات

حمید ستوده

۸۱۴۵۵۶۴۸

کارشناس فنآوری اطلاعات

   

مدیریت برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و ارزیابی 

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

۸۱۴۵۵۳۱۸

مدیر

قاسم عاشوری

۸۱۴۵۵۶۶۱

کارشناس

نفیسه اسناوندی

۸۱۴۵۵۴۸۲

کارشناس

احسان آقاپور

۸۱۴۵۵۶۴۳

کارشناس

 

  مرکز قرآن و عترت

نام و نام خانوادگی

  شماره تماس     

سمت                     

دکتر روح‌اله محمد علی‌نژاد

۸۱۴۵۵۵۶۴۹

رییس مرکز 

ولی‌الله صحبت‌لو

۸۱۴۵۵۶۶۲

معاون مرکز

آمنه حسین فشمی

۸۱۴۵۵۵۴۰

مسؤول دفتر

اداره آموزش

۸۱۴۵۵۶۴۱

رییس اداره

فهیمه دهقان‌زاده

۸۱۴۵۵۶۳۷

کارشناس

اداره تبلیغ و ترویج

رییس اداره

دکتر پیمان کمالوند

۸۱۴۵۵۶۴۵

کارشناس

مرضیه اشکرف

۸۱۴۵۵۶۳۸

کارشناس

لطیفه اکبری سیار

۸۱۴۵۵۶۳۹

کارشناس

عطیه پهلوان

۸۱۴۵۵۵۵۲

کارشناس

ستاد اقامه نماز و شورای امر به معروف و نهی از منکر

مسعود وادی‌پور

۸۱۴۵۵۷۲۸

مسؤول دبیرخانه ستاد

 اداره کل فرهنگی 

نام و نام خانوادگی

  شماره تماس      سمت

دکتر حسن زائری‌لطف

۸۱۴۵۵۱۶۹   مدیر کل فرهنگی

آزیتا سرابی

۸۱۴۵۵۴۳۷ مسؤول دفتر

دکتر زهرا جعفری

۸۱۴۵۵۴۳۲

کارشناس

اداره تشکل‌های‌اسلامی و نشریات‌دانشگاهی

قدیر حجازی‌زاده

۸۱۴۵۵۵۵۴

رییس اداره

اداره انجمن‌های علمی‌دانشجویی

مهدیه پرند

۸۱۴۵۵۴۸۱

رییس اداره ‌

کاظم حاجی‌زاده

۸۱۴۵۵۴۵۳

کارشناس

اداره کانون‌های فرهنگی

سیده مریم حسینی

۸۱۴۵۵۴۳۹

رییس اداره 

محمد عارفی‌تبار

۸۱۴۵۵۵۵۶

کارشناس

آزاده تکبیری بروجنی

۸۱۴۵۵۴۳۸

کارشناس

دبیر ستاد فعالیت‌های جهادی

سید نصرت‌الله موسوی

۸۱۴۵۵۵۳۶

دبیر ستاد

سارا راوی

۸۱۴۵۵۷۳۰

کارشناس

دبیر خانه انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با شرع مقدس 

دکتر فریبا قربانیان

۸۱۴۵۵۴۳۴

مسؤول دبیرخانه 

فاطمه حبیبی

۸۱۴۵۵۶۸۰

کارشناس

دبیرخانه جشنواره بین‌المللی سیمرغ

سید محمد حسین پورفاضلی

مسؤول دبیرخانه 

ستار مهرشاد

کارشناس

فائزه فضائلی

کارشناس

اداره کل دانشجویی

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

مهندس رحمان خدابنده لو

۸۱۴۵۵۵۴۲

مدیرکل دانشجویی

دکتر افسانه صادقی

۸۱۴۵۵۴۴۶

معاون مدیر کل

فرح درب امامی

۸۱۴۵۵۴۹۴

مسؤول دفتر

امیر ایران‌نژاد

۸۱۴۵۵۵۴۴

کارشناس

  اداره مشاوره

دکتر فرهاد طارمیان

۸۱۴۵۵۵۵۳

رییس اداره

دکتر فرشاد بهاری

۸۱۴۵۵۴۵۵

کارشناس

هانیه سادات باقری

۸۱۴۵۵۴۳۶ کارشناس

فریبا کاکاوند

۵۴۳۳ ۸۱۴۵

کارشناس

مرتضی صادقی

۸۱۴۵۵۶۵۷ کارشناس

علی حسین رضایی

    ۸۱۴۵۵۴۵۱

مددکار اجتماعی

 اداره رفاهی

سعید ضمیر

      ۸۱۴۵۵۹۴۱

کارشناس

فاطمه شفائی

۸۱۴۵۵۴۸۵

کارشناس تغذیه

فرزانه صدیق سرچشمه

۵۴۹۳ ۸۱۴۵

کارشناس امور خوابگاه‌ها

اداره ورزش‌های قهرمانی

مهدی مقدم منش

۵۱۶۰ ۸۱۴۵

رییس اداره 

اکرم حبیب‌لوی شندی

۵۱۶۶ ۸۱۴۵

کارشناس

اداره ورزش‌های همگانی

محمد میرزا راه کوشکی

۵۵۴۶ ۸۱۴۵

رییس اداره 

فاطمه نوروزی ۸۱۴۵۵۴۹۲

کارشناس

حمیده منتظری

۸۱۴۵۵۵۵۱

کارشناس

   

شورای مرکزی انضباطی دانشجویان

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

دکتر وحید صرامی

۸۱۴۵۵۶۵۲

دبیر شورا

سیده مریم مصطفوی

۸۱۴۵۵۶۵۰

کارشناس مسؤول حقوقی

حسین همتی
 

۸۱۴۵۵۶۴۲ کارشناس

فرامرز جوادی

۸۱۴۵۵۶۴۴

کارشناس

مهدیه خانی

۸۱۴۵۵۵۴۵

کارشناس

طاهره مرادی

۸۱۴۵۵۴۳۰

کارشناس 

محسن فشی

۸۱۴۵۵۷۶۱ کارشناس 

 

دبیرخانه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

مهدی صالحی

۸۱۴۵۵۷۲۳

رییس دبیرخانه کمیسیون

محمد باعزم

۸۱۴۵۵۱۷۰

کارشناس پژوهش

حمیدرضا تمدن

۸۱۴۵۵۵۲۴۱

کارشناس پژوهش

حمیدرضا باقری

۸۱۴۵۵۵۱۷۰

کارشناس

 

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.