شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۱

نتایج چهارمین انتخابات خانه نشریات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی به تفکیک مناطق دهگانه اعلام شد.

گزارش تصویری انتخابات نشریات

به گزارش مفدا سیرجان ؛منتخبان چهارمین انتخابات خانه نشریات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی به تفکیک مناطق دهگانه به شرح ذیل می باشد:

منطقه شمال

پوریا جفایی از دانشگاه علوم پزشکی گلستان

یاشار صادقی از دانشگاه علوم پزشکی سمنان

منطقه شمال غرب

رامین قاسمی شایان از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رضا رنجی ازدانشگاه علوم پزشکی تبریز

منطقه غرب

علی قاسمی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شقایق شاهمرادی از دانشگاه علوم پزشکی کردستان

منطقه جنوب شرق

محمد مسلمی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان

حمید رضا جمشیدی ازدانشگاه علوم پزشکی کرمان

منطقه جنوب غرب

میثم مومنی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز

محمد امین ناظری از دانشگاه علوم پزشکی اهواز

منطقه جنوب

حسین بهمنی کوخدان از دانشگاه علوم پزشکی جهرم

محمد اسماعیلی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

منطقه البرز 

محمد پیروزان از دانشگاه علوم پزشکی البرز

مهلا علی فام از دانشگاه علوم پزشکی اراک

منطقه مرکزی

سید عباس داتلی بیگی ازدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مجید سلیمیان ریزی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منطقه شمال شرق

رضا جوان از دانشگاه علوم‌پزشکی سبزوار

نرگس فخرایی راد از دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

منطقه تهران

جواد زین آبادی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مجتبی نورعلیئی از دانشگاه علوم پزشکی تهران.

اولین جلسه شورای مرکزی خانه نشریات برای تعیین دبیر برگزار شد. در ادامه جناب آقای محمد مسلمی با ۶ رای از ۷ رای به عنوان دبیرخانه نشریات انتخاب شدند.