شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۷

اعضای فعال کمیته دانشجویی "مفدا سیرجان" مورد تقدیر قرار گرفتند.

سیرجان

برای تجلیل از تلاش های بی وقفه اخیر و درخور توجه کمیته دانشجویی "مفدا سیرجان"، اعضای فعال این کمیته دانشجویی مورد تقدیر قرار گرفتند.

به گزارش مفدا سیرجان؛ در این جلسه "سرکار خانم مهری زیدابادی نژاد" مدیر مفدا دانشکده علوم پزشکی سیرجان فرصت به وجود آمده برای فعالیت دانشجویان مستعد و علاقمند را ارزشمند دانسته و از زحمات بی وقفه آنان در عرصه رسانه و خبر قدردانی کرد.

در ادامه اعضا این کمیته خاستگار تهییه امکانات تصویر برداری و راه اندازی رادیو مفدا شدند که با استقبال مدیر مفدا دانشکده رو به رو شدندـ

بیان ایده نظرات جدید در حوزه فعالیت های رسانه ای ودر جهت  پیشرفت مفدای سیرجان از دیگر بخش های این جلسه بود که با مشارکت اعضا انجام شد.

و در پایان جلسه با اهدای جوایز و لوح تقدیر به رسم تمجید از اعضای فعال و پرتلاش تقدیر شد.