سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۶

به همت کانون امیدوران بهزیست سبز و زنجیره فعالین باور؛

ویژه برنامه هفته درختکاری در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد

دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

ویژه برنامه هفته درختکاری به همت کانون امیدوران بهزیست سبز و زنجیره فعالین باور در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد.

به گزارش مفدا علوم بهزیستی و توانبخشی؛ این مراسم با حضور دکتر " محمدکمالی" رئیس دانشگاه، مهندس "محمد درویش" فعال محیط زیست ،  دکتر"  نجمه سادات موسوی " عضو هیئت علمی دانشگاه ، " امیرانصاری "  رئیس اداره فرهنگی، دکتر"صنایع گلدوز" رئیس انجمن آشتی با زمین و جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه  روز یکشنبه هفتم اسفندماه در  سالن شهید احمدی روشن برگزار شد.

در ابتدای برنامه" امیرانصاری" مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه ضمن تشکر از تمامی فعالیت های کانون امیدوران بهزیست سبز در تمامی کمپین هایی که دراین زمینه انجام شد، گفت : در این زمینه فعالیت‌های محیط زیستی آقای دکتر کمالی رئیس دانشگاه و همینطور معاونت فرهنگی دانشجویی از تک تک برنامه های این کانون حمایت همه جانبه  داشته و خواهند داشت.

وی در ادامه با اشاره به بحث بحران آب سه عامل مهم را برشمرد و افزود: این عوامل اعم از رشد نامناسب جمعیت، بحث کشاورزی و سوء مدیریت ؛ دراین زمینه،۹۳ درصد مصرف آب ایران دربخش کشاورزی است درصورتی که تنها ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی مادر بحث کشاورزی است، در بحث رشد نامناسب جمعیت در شهرها و روستا ها ۴۰درصد سیستم آبرسانی ما فرسوده هست و این باعث هدر رفت آب می شود. در خوابگاه های دانشجویی متاسفانه اسراف آب بسیار زیاد هست و یکی از مواردی که می‌تواند توسط کانون امیدواران بهزیست سبز جهت کاهش مصرف آب  پیگیری شود تجهیز شیرآلات مجهز به چشم الکترونیک میتواند باشد،  بحث کمبود آب را چه درخوابگاه های دانشجویی و چه بیرون و محیط اطرافمان به صورت جدی درنظر بگیریم، استفاده ازلیوان های فلزی و بقیه مواردی که به محیط زیست اطرافمان میتواند کمک شایانی داشته باشند را ازخودمان آغاز و برای نسل آینده امکانات و منابع طبیعی را حفظ کنیم.

" محمد درویش " فعال محیط زیست و استاد دانشگاه درادامه بیان داشت؛ نگاه و سبک زندگی ما باید متناسب با واقعیت های طبیعی و جغرافیایی این سرزمین تغییر پیدا کند و این تغییرعلی رغم اینکه کاردشواری است نیازمند این است که مااز معلمین، اساتید و تسهیل گرانی برخوردارباشیم که بتوانند به شکل جذاب و مؤثرو مفید و ازهمه مهم ترغیرآموزشی و بیشتر برفرآیند تربیتی نسل جدید متمرکز باشند. همانطور که همه ما برای پدر و مادر و سرزمین و... حرمت قائل هستیم برای کارون برای ارومیه برای بلوط و... نیز حرمت قائل شویم واین عشق جداشدنی نیست، ازاینکه امروز جشنی با این مناسبت برای مهم ترین و باارزش ترین مخلوق پروردگاریعنی درخت برگزار شد خوشحال هستم؛  وی با اشاره به اهمیت و نقش درخت به عنوان عضوی تاثیرگذار درطبیعت و۳۳ خدمتی که به عنوان مسأله استراتژیک  مثل تولید اکسیژن ، افزایش ظرفیت گرمای ویژه به نفعی متعادل که دمای شب و روز به کمترین میزان خود برسد، ذخیره آب استراتژیک شیرین، مأمنی برای جانوران، جلوگیری از سیل های مهیب و ویرانگر، فراهم نمودن سفره های زیر زمینی و... را بیان نمودند که همه درشمار خدمات غیر تبادل درختان هستند به همین دلیل هردرخت ۵۰ساله تا ۲۰۰هزار دلارارزش گذاری شده است، مادرکشوری زندگی می کنیم که ۷درصد ازقلمروآن را رویشگاه جنگلی فرا گرفته است و۹۳درصد این کشور عاری ازهرنوع درخت چیزی حدود ۱۷صدم هکتار سهم هرکدام ازما ار رویشگاه جنگلی هست، و اگربخواهیم بگوئیم این رقم چه نسبتی با رویشگاه های جهانی دارد یادمان باشد که هرشهروندی ازکره زمین ۸دهم هکتار سهم داردیعنی شما درکشوری دارید زندگی می کنید که کمتراز یک و چهاردهم درصد میانگین هر شهروند از کره زمین از جنگل سهم دارد سهم دارید این جمله چه معنی و مفهومی می تواند داشته باشد؟ یعنی اینکه مادست کم باید درتوجه به حفظ جنگل ها ۴برابر متوسط توجهی باشد که هرشهروند به حفظ کره زمین داردیعنی ما باید حساسیتمان نسبت به تخریب جنگل ها ۴ برابر حساسیت جهانی باشد یعنی ماباید بیشتر نگران ازدست دادن جنگل ها باشیم و ۴ برابر بیشتر از مردم جهان عاشق حفظ جنگل ها باشیم آیا چنین اتفاقی افتاده است؟درطول ۵ سال گذشته ۵ میلیون هکتار از مهم ترین درختان ایران (درخت شمشاد ایرانی) گونه ای که فقط مختص ایران هست ازبین رفته، درطول ۱۵ سال ۱۸ میلیون ازدرختان بلوط زاگرس ازبین رفتند؛  این درحالیست که شما دانشجویان فرهیخته باید موج و جریان ایجاد کنید و باید بقیه افراد جامعه رانسبت به فعالیت های زیست محیطی حساس کنید، از ۳/۵ میلیون  حدود ۳۰ درصد جنگل های زاگرس را ازدست داده ایم و از ارسباران عملا" چیزی باقی نمانده است و دوبار نشست زمین که درکره زمین بی سابقه است ما ایرانی ها رکورد دار هستیم و این به خاطر بی تفاوتی که درجامعه فرهیخته ایران نسبت به حفظ ملاحظات محیط زیستی وجود دارد وقتی که ما در فضای دانشگاهی نسبت به آنچه اتفاق می افتد بی اطلاع هستیم چه انتظاری ازافراد عادی جامعه وجود دارد ما باید ازخودمان شروع کنیم آنان که درکناردریاچه عظیم ارومیه زندگی می کنند می دانند که این دریاچه بزرگ قریب ۱۰سال است که وضعیت وخیم و ناگواری دارد، ماباید بخشی ازوقت خودرا بردانش محیط زیستی صرف و هزینه کنیم و به عنوان یک قشرفرهیخته و مؤثرنسبت به محیط اطرافمان حساس شویم و این حساسیت باید به شکلی ایجاد که تغییر رفتار دراطرافیانمان دیده شود و این نیازمند دانش محیط زیستی است؛ اما دانش کافی نیست مادرطول نیم قرن اخیر صدها و هزاران متخصص محیط زیست تربیت کردیم آیا وضعیت محیط زیست ما تغییری پیدا کرد؟ آیا ما بروسعت جنگل ها و کیفیت تنوع زیستی افزودیم؟ آخرین آمار محیط طیبعی مجموعه گونه های ارزشمند جانوری به ۱۱۰ هزار رأس کاهش پیدا کرده است یعنی چقدر از مجموع گونه های ارزشمند را ازدست داده ایم از ۱ و۳ دهم میلیون گونه جانوری به ۱۱۰ هزار عدد رسیدیم یعنی نزدیک به ۹دهم را ازدست داده ایم وتقریبا" در هیچ جای کره زمین جایی را سراغ نداریم که در کمتر از ۵۰سال۹ دهم اندوخته جانوری را از دست داده باشندیک فاجعه بالاتری هم وجود داردکه می تواند باعث شود که جنایت ها به مراتب وخیم تر دراین کشور رخ دهد وآن اینکه مردمی که درآن کشور زندگی می کنند نسبت به این فاجعه بی تفاوت باشند و این بسیار نگران کننده است و این تازمانی است که مابتوانیم این تغییر را ایجاد کنیم

وی درادامه تصریح کرد؛ همه مامقصرهستیم آیا به عنوان یک شهروند این رفتار محیط زیستی را ازخودمان شروع کردیم؟

تا وقتی از خودمان شروع نکنیم  و  شهر را پیمایش نکنیم و مشکلات تردد را درشهر حس نکنیم نمی توانیم به عنوان یک مطالبه از رهبران شهری بخواهیم تا آن هارا در شمار اولویت های مهم قرار بدهند.

وی افزود؛ ۷۴ مدرسه طبیعت در ۲۹ استان ایران در حال رشد هستند و این مدارس در رفتار، شادی ، اعتماد به نفس و افزایش خلاقیت بچه ها مؤثر بوده است راه سعادت ایران از غربال مدارس طبیعت می گذرد از پدیدار شدن نسلی که درپای مواهب طبیعی معامله نکنند، عاشق مواهب طبیعی باشند و نسبت به محیط اطرافشان بی تفاوت نباشند و دراین راستا شما کار درست را انجام بدهید

تو مگو همه بجنگند

و زصلح من چه آید

توچراغ خود برافروز

که یکی چراغ روشن

زهزار مرده بهتر

درادامه برنامه دکتر " نجمه سادات موسوی"  عضو هیئت علمی دانشگاه گفت : سه سال پیش وقتی درحال تحقیق و پژوهش موارد محیط زیستی بودم خط قرمزهای بسیار زیادی روشن شد به همراه دکترشریفیان کاررا شروع کرده و روزی که نهال هایی در دانشگاه کاشتیم فکر نمی کردیم نهال های دیگری مثل شما رشد و پرورش یابند که به طور مشتاقانه پای کار باشید تک تک ما می توانیم ممکلتمان را نجات بدهیم یکی  از چراغ های قرمز روشن شده بحث بحران آب هست با وجود دانشجویانی دلسوز مثل شما کارهای خودرا چه درسطح دانشگاهی و ملی می توانیم ادامه داده و جلو ببریم خبر خوشحال کننده تراینکه پهنای این کارعظیم به سطح آموزش و پرورش و شهرداری رسیده که می توانیم با این پتانسیل به وجود آمده پایه های اساسی و بنیادی را درمحیط زیست بنا نهیم و امیدوارم که دانشگاه همچنان نقش پیشتازی را به عنوان نیرو محرکه حفظ نماید دانشگاه ما تنها دانشگاهی هست که دانشجویان آن این واحدرا می گذارنند و در شورای آموزش عالی کل کشور این واحد را تصویب کردند و این برای دانشگاه ما افتخار هست که چنین کار عظیم و بزرگی را شروع و امیدوارم با تلاش های شما عزیزان این راه تداوم داشته باشد.

در پایان برنامه خانم صنایع گلدوز مدرس دانشگاه گفت:  ازاینکه درجمع صمیمی شما دانشجویان عزیز بودم خوشحالم و امیدوارم بتوانیم درجهت اعتلاء و ارتقاء محیط زیست کشورمان نقش مهمی ایفا کنیم.

گفتنی است، پایان بخش این برنامه با اجرای موسیقی زنده توسط کودکان اتیسم ، سندرم دان ، اختلالات یادگیری و  اهدای جوایز به فعالین محیط زیست دانشگاه همراه بود.

لازم به ذکر است؛ کانون امیدوران بهزیست سبز یکی از ۹ کانون فرهنگی فعال دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی می باشد که با پشتیبانی معاونت فرهنگی دانشجویی فعالیت می نماید.

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.