چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ - ۰۸:۱۹

۲۷ دی ۱۳۹۴ خورشیدی، تصویب و امضاء برجام

برجام

برجام مخفف عبارت "برنامه جامع اقدام مشترک" است که دکتر محمدجوادظریف وزیر امورخارجه کشور در بیانیه مشترک توافق لوزان سوییس در تاریخ ۱۳/فروردین/۱۳۹۴ به کار بردند. برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک نام یا عنوان توافقی بود که در مورد مسأله هسته ای ایران درتاریخ ۳/آذر/۱۳۹۲در ژنو سوییس امضاءشد. معادل انگلیسی برجام، JCPOA است که مخفف عبارت Joint Comprehensive Plan of Action می باشد.

به گزارش ایرنا، بعیدی نژاد از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در این یادداشت که در صفحه تلگرامش منتشر کرد، این دستاوردهای مهم را این گونه برشمرد:

الف- دستاوردهای هسته ای
۱- تثبیت حقوق مسلم هسته ای جمهوری اسلامی ایران در استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز از جمله غنی سازی و تولید چرخه ی سوخت هسته ای
۲- تثبیت تداوم فعالیت های هسته ای غنی سازی در سایت هسته ای نطنز 
۳- تثبیت و تداوم برنامه های 'تحقیق و توسعه' ( R&D) هسته ای از جمله در حوزه ی غنی سازی در سایت های هسته ای 
۴- ادامه تحقیق و توسعه روی تمام ماشین های پیشرفته بویژه سانتریفیوژ های IR۴ و IR۵ و IR۶ که تاکنون چند مرحله از مراحل پیشرفته تحقیق و توسعه را طی کرده اند.
۵- ادامه مراحل پیشرفته و تکمیل تحقیق و توسعه روی ماشین جدید سانتریفیوژ IR۸ که جدیدترین سانتریفیوژ طراحی شده توسط دانشمندان هسته ای ایران میباشد.  
۶- شروع به تولید انبوه ماشین های IR۶ و IR۸ از سال هشتم اجرایی شدن برجام 
۷- تقویت برنامه غنی سازی و چرخه ی تولید سوخت هسته ای در پایان ۱۰ سال با جایگزینی ماشین های جدید تولید شده پیشرفته که مراحل تحقیق و توسعه آنها تکمیل شده است به جای ماشین فعلی IR۱ . 
۸- ایجاد مرکز فن آوری پیشرفته فیزیک و دانش هسته ای در فردو از طریق همکاری بین المللی و با جلب آخرین فن آوری های پیشرفته جهان 
۹- آغاز به تولید ایزوتوپ های پایدار هسته ای در سایت هسته ای فردو با استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته که برای اولین بار در ایران صورت میگیرد و می تواند نیازهای داخلی ایران برای بکارگیری ایزوتوپ های پایدار صنعتی و دارویی را تامین نماید.  
۱۰- حفظ تعداد ۱۰۴۴ سانتریفیوژ در فردو به عنوان تضمین پیشبرد توافق هسته ای
۱۱- حفظ پیوسته مقدار سیصد کیلوگرم اورانیوم غنی شده در تاسیسات هسته ای ایران و فروش مازاد آن به بازارهای خارجی
۱۲- آغاز تولید سوخت کامل هسته ای در ایران برای بکارگیری رآکتورهای هسته ای ایران با تضمین انتقال آخرین فن آوری های روز دنیا و از طریق پروژه های مشترک با کشورهای پیشرفته از میان کشورهای ۱+۵ و یا دیگر کشورها
۱۳- حفظ ماهیت آب سنگین راکتور تحقیقاتی اراک 
۱۴- مدرنیزه نمودن و پیشرفته کردن رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک با آخرین فن آوری های روز دنیا
۱۵- انتقال فن آوری پیشرفته و تحویل تمامی تجهیزات و دستگاه های مدرن سازی راکتور تحقیقاتی اراک 
۱۶- تشکیل یک گروه کاری متشکل از تمامی اعضا برای مدرن سازی راکتور اراک
۱۷- حفظ و تداوم تولید کارخانه تولید آب سنگین 
۱۸- عرضه مازاد مصرف آب سنگین داخل کشور برای فروش به بازارهای جهانی 
۱۹- ادامه کار تاسیسات بسیار حساس تولید رادیوداروها بویژه اتاق های داغ این تاسیسات
۲۰- تثبیت و تداوم کار استخراج و تصفیه سازی سنگ اورانیوم از معادن اورانیوم ایران

ب- دستاوردهای بین المللی
۲۱- پایان پروژه ی سیاسی و امنیتی سازی برنامه هسته ای ایران به عنوان بخش اصلی پروژه ی بزرگ ایران هراسی
۲۲- از میان رفتن فضای تهدید و تقابل در روابط کشورها با ایران 
۲۳- خارج شدن بحث هسته ای ایران از فصل هفتم شورای امنیت که طی آن برنامه هسته ای ایران به عنوان تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی شناخته شده بود و مقابله با برنامه هسته ای ایران تعهدی حقوقی و بین المللی برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد شناخته می شد
۲۴- عادی سازی روابط سیاسی و بین المللی ایران با کشورها و سازمان های بین المللی خارج از تحریم ها و محدودیت هایی که علیه کشورمان وضع شده بود
۲۵- لغو ساز و کار نظارتی شورای امنیت در قالب کمیته تحریم و گروه کارشناسان برای تضمین اجرای تحریمهای شورای امنیت
۲۶- لغو قطعنامه تحریم ۱۶۹۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۰۶ 
۲۷- لغو قطعنامه تحریم ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۰۶
۲۸-لغو قطعنامه تحریم ۱۴۷۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۰۷ 
۲۹- لغو قطعنامه تحریم ۱۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۰۸
۳۰- لغو قطعنامه تحریم ۱۸۳۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۰۸
۳۱- لغو قطعنامه تحریم ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۱۰ 
۳۲- لغو قطعنامه سپتامبر ۲۰۰۳ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
۳۳- لغو قطعنامه نوامبر ۲۰۰۳ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
۳۴- لغو قطعنامه مارس ۲۰۰۴ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
۳۵- لغو قطعنامه ژوئن ۲۰۰۴ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
۳۶- لغو قطعنامه سپتامبر ۲۰۰۴ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
۳۷- لغو قطعنامه نوامبر ۲۰۰۴ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
۳۸- لغو قطعنامه اوت ۲۰۰۵ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
۳۹- لغو قطعنامه سپتامبر ۲۰۰۵ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
۴۰- لغو قطعنامه فوریه ۲۰۰۶ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
۴۱- لغو قطعنامه نوامبر ۲۰۰۹ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
۴۲- لغو قطعنامه نوامبر ۲۰۱۱ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
۴۳- لغو قطعنامه سپتامبر ۲۰۱۲ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
۴۴- تصویب قطعنامه دسامبر ۲۰۱۵ و بسته شدن پرونده پی ام دی 

ج- لغو تحریم های مالی، بانکی و اقتصادی 
ج-۱ لغو تحریم های اروپا
۴۵- لغو تمامی تحریمهای مربوط به نقل و انتقالات مالی از مبدأ ایران و یا به مقصد ایران مصوب اتحادیه اروپا
۴۶- لغو تمامی تحریم های مربوط به فعالیتهای بانکی 
۴۷- لغو تمامی تحریم های بیمه
۴۸- لغو تحریم ارائه خدمات پیام رسانی مالی بانکی (سویفت) به ایران
۴۹- لغو تحریم های ارائه خدمات مالی در تجارت با کشورها و موسسات بانکی و مالی و اقتصادی اروپایی با ایران
۵۰- لغو تحریم های مربوط به ارائه کمکهای مالی، اقتصادی و وامهای ترجیحی از سوی کشورها و موسسات اروپایی به ایران 
۵۱- لغو تحریم های امکان دسترسی ایران به اوراق ضمانت و تضمینهای مالی و اقتصادی
۵۲- لغو تحریم ها و محدودیتهای ارائه هر یک از خدمات انتقال مالی و بانکی و بیمه ای 
۵۳- لغو کامل تحریم واردات نفت و گاز از ایران 
۵۴- لغو کامل تحریم واردات محصولات پتروشیمی از ایران
۵۵- لغو تحریم صادرات تجهیزات کلیدی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به ایران
۵۶- لغو تحریم سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران
۵۷- لغو تحریمها و محدودیت های موجود برای ارائه هر یک از خدمات واردات و صادرات 
نفت، گاز و پتروشیمی 
۵۸- لغو تحریم های مربوط به کشتیرانی و کشتی سازی اروپا علیه ایران
۵۹- لغو کامل تحریمهای مربوط به صنایع خودرو و حمل و نقل 
۶۰ - لغو تحریم ها و محدودیتهای موجود در ارائه هر یک از خدمات مرتبط با کشتیرانی، کشتی سازی و حمل و نقل 
۶۱- لغو تحریم های مربوط به نقل و انتقال و خرید و فروش طلا، فلزات گرانبها، الماس، اسکناس و ضرب سکه 
۶۲- لغو تحریم های مربوط به هر گونه ارائه خدمات شامل حمل و نقل و بیمه برای انتقال طلا، فلزات گرانبها، الماس، اسکناس و ضرب سکه توسط ایران
۶۳- لغو تحریم های مربوط به همکاری های هسته ای صلح آمیز در اروپا با ایران 
۶۴- لغو تحریم ها و محدودیتهای ارائه هر گونه خدمات برای انتقال فن آوری و تجهیزات هسته ای صلح آمیز به ایران 
۶۵- لغو تحریم های وضع شده در اروپا نسبت به انتقال فلزات حساس برای استفاده در اهداف صلح آمیز به ایران
۶۶-لغو تحریم های ارائه خدمات حمل و نقل و بیمه و دیگر خدمات انتقال فلزات حساس به ایران 
۶۷- لغو تحریم های نقل و انتقال و فروش نرم افزار و برنامه های نرم افزار برای اهداف صلح آمیز به ایران 
۶۸- لغو تحریم های ارائه خدمات بیمه، حمل و نقل و ارسال بین المللی نرم افزار به ایران 
۶۹- لغو تحریم ها علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و لغو مسدود شدن حسابهای بانک مرکزی ایران در تمامی کشورهای دنیا و آزاد سازی اموال و دارایی های آن 
۷۰- لغو تحریم ها علیه شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی گاز ایران شامل لغو انسداد حسابهای بانکی آنها و امکان آزاد شدن تمامی اموال شرکت نفت و شرکتهای وابسته آن
۷۱- لغو تحریم ها علیه شرکت ملی نفتکش ایران و امکان دریافت بیمه و حمل و نقل دریایی توسط این شرکت به تمامی نقاط دنیا
۷۲- لغو تحریمها علیه سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و امکان دریافت بیمه و حمل و نقل جهانی و عادی سازی فعالیتهای آن و رفع انسداد از حسابهای آن 
۷۳- لغو تحریمهای ارائه خدمات به تمامی شرکتهای فوق الذکر که رفع تحریم شده اند.
۷۴- لغو تحریم ها علیه صدها شرکت صنعتی ایران و عادی سازی روابط اروپا با آنها
۷۵- لغو تحریم ها علیه بانک ملی ایران و شعبات آن در خارج از کشور و بسیاری از موسسات مالی ایرانی توسط کشورها و موسسات اروپایی 
۷۶- لغو تحریم ها علیه بانک تجارت، ملت، رفاه کارگران، صنعت و معدن و دیگر بانکهای دولتی ایران و عادی سازی روابط بانکی با آنها
۷۷- لغو تحریم های مسافرتی و انسداد حسابهای بیش از چهارصد نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی 

ج-۲- توقف اجرای تحریم های آمریکا
۷۸- توقف کامل اجرای قوانین مربوط به تحریم های ریال
۷۹- توقف اجرای تحریم های مربوط به اسکناس
۸۰- توقف اجرای تحریم ها و محدودیت علیه درآمدهای ایران در خارج از کشور از جمله نقل و انتقال این منابع و درآمدها از سیستم های مالی و بانکی
۸۱-توقف اجرای تحریم های مربوط به اوراق بانکی و اوراق دولتی ایران
۸۲- توقف اجرای تحریم علیه ارتباط ایران با سیستم پیام رسانی بین بانکی (سویفت)
۸۳- توقف اجرای هر گونه تحریم و محدودیت در ارائه خدمات در خصوص نقل و انتقال ریال، خریط و فروش و چاپ اسکناس، نقل و انتقال دارایی های ایران در خارج از کشور و خدمات مرتبط به اوراق بانکی و دولتی ایران 
۸۴- توقف اجرای تحریم های مربوط به بیمه افراد و شرکتها
۸۵- توقف اجرای تحریم های مربوط به خرید و فروش نفت و تحریمهای مربوط به صادرات نفت خام ایران
۸۶- توقف اجرای تحریم های مربوط به سرمایه گذاری، مشارکت و ارائه خدمات به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران
۸۷- توقف اجرای تحریمهای مربوط به خرید، اکتساب، حمل و نقل و بازاریابی نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی از ایران
۸۸- توقف اجرای تحریم صادرات و خرید و فروش محصولات پتروشیمی به از ایران
۸۹ - توقف اجرای تحریم فروش هواپیمای مسافربری به ایران 
۹۰- توقف اجرای تحریم های مرتبط با ارائه هر گونه خدمات مرتبط با صادرات و واردات نفت، گاز و پتروشیمی اعم از بیمه و حمل و نقل و انتقال داراییهای آنها
۹۱- توقف اجرای تحریم های مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۹۲- توقف اجرای تحریم های مرتبط با شرکت نفت ایران و شرکتهای تابعه آن مانند نیکو و شرکت ملی گاز ایران، شرکت کشتیرانی نفت جمهوری اسلامی ایران، پتروپارس، شرکت نفت مسجد سلیمان و ...
۹۳- توقف اجرای تحریم های مرتبط با کشتیرانی و کشتی سازی و توقف اجرای تحریم های کار با اپراتورهای بنادر ایران مانند بندرعباس 
۹۴- توقف اجرای تحریم های مرتبط با ارائه خدمات به کشتی سازی و کشتیرانی و کار با اپراتورهای دریایی مانند خدمات بیمه، حمل و نقل و غیره
۹۵- توقف اجرای تحریم های بانکهای دولتی ایران شامل بانک ملی، تجارت، ملت، صنعت و معدن، کارآفرین، کارگشایی و غیره
۹۶- توقف اجرای تحریم های مرتبط با بخش وسیعی از صنایع سنگین و سبک ایران شامل شرکت آلومینیم ایران، ماشین سازی اراک، شرکت سیمان مازندران، شرکت ساخت تجهیزات نیروگاهی و...
۹۷- توقف اجرای تحریم ها علیه سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتها و مهندسین تابعه این سازمان
۹۸- توقف اجرای ممنوعیت و محدودیتها و تحریم های مسافرت و انسداد حساب چند صد شخصیت حقیقی و حقوقی از کسانیکه در لیست تحریمهای مختلف بوده اند.
۹۹- توقف اجرای تحریم صنایع خودروی ایران
۱۰۰- توقف اجرای تحریم های مرتبط با فلزات حساس و نرم افزار به ایران برای اهداف صلح آمیز و لغو ارائه خدمات مرتبط این نقل و انتقالها مانند بیمه و حمل و نقل آنها
۲۷ دی ماه اولین سالگرد اجرای توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با عنوان شناخته شده و رسمی 'برنامه جامع اقدام مشترک' یا برجام است.
این توافق، در تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۱۵ ( ۲۳ تیر ۱۳۹۴ ) میان ایران و کشورهای گروه ۱+۵ (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان) در شهر وین صورت گرفت.

برچسب‌ها

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.