سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۳

باحضور ریس دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد

دومین جلسه شورای تامین بهداشت روان دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد

 دومین جلسه شورای تامین بهداشت روان دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی کردستان  برگزار شد

دومین جلسه شورای تامین بهداشت روان دانشجویان با حضور رئیس دانشگاه، معاون دانشجویی و فرهنگی، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، معاون پژو هش بعنوان روانپزشک مدعو، مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی، مدیر دانشجویی، رئیس اداراه مشاوره و مدیر روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی در دفتر رییس دانشگاه در مجموعه پردیس برگزار شد.

 به گزارش مفدا کردستان در این جلسه رئیس دانشگاه با توجه به اهمیت سلامت روان دانشجویان به برگزاری برنامه های خاص سلامت روان از بدو ورود دانشجو به دانشگاه تا زمان فارغ التحصیلی تاکید کرد و گفت:داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﻗﺸﺎر ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻓﺮدای        
ﻫﺮ ﻛـﺸﻮر    ﻫـﺴﺘﻨﺪ؛ ﻟـﺬا ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ آﻧﻬـﺎ از اﻫﻤﻴـﺖ         
وﻳﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار   اﺳﺖ. ورود ﺑﻪ داﻧـﺸﮕﺎه ﻣﻘﻄﻌـﻲ ﺑـﺴﻴﺎر        
ﺣﺴﺎس در زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻛﺎر آﻣﺪ، ﻓﻌﺎل و ﺟﻮان  اﺳـﺖ.
اﻏﻠﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص از ﺟﻤﻠﻪ وارد ﺷﺪن ﺑـﻪ            
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺰرگﺗﺮ، ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ       
ﻣﺘﻔﺎوت، ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳـﺎد          
در زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر و ﻧﮕﺮاﻧﻲ     ﺗﻮأم اﺳـﺖ   
و ﻋﻤﻠﻜـــﺮد و ﺑـــﺎزدﻫﻲ اﻓـــﺮاد را ﺗﺤـــﺖ ﺗـــﺄﺛﻴﺮ ﻗـــﺮار            
ﻣــﻲدﻫــﺪ. بنابراین لزوم توجه به مشکلات دانشجویان و توجه خاص به آنها به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته با برگزاری کارگاههای آموزشی مناسب (مهارت زندگی و سلامت روان و مدیریت روابط عاطفی  و کارگاه آموزشی ملا ک های ازدواج موفق وپایدار ) برای ارتقاء سلامت روان آنان به صورت جدی  تلاش کنید. همچنین   در این جلسه با توجه به اهتمام به ارتباط با والدین دانشجویان وتعامل خانواده با دانشگاه  با پیشنهاد برگزاری همایش بزرگ خانواده در ماه ربیع الاول نیز موافقت  کردند  دکتر سیامک واحدی در  قسمت دیگری از سخنان خود با توجه به نقش کتاب و کتابخوانی و تاثیر آن در زندگی به برگزاری مسابقات کتابخوانی بصورت حضوری و الکترونیکی با جوایز  برا ی دانشجویان تاکید نمود در ابتدای جلسه نیز رئیس اداره مشاوره دانشجویی به ارائه گزارشی از وضعیت سلامت روان و خدمات ارائه شده اداره مشاوره دانشجویی برای دانشجویان جدید الورود   پرداخت و در پایان با تبادل نظر حاضرین جلسه  راهکارهایی جهت بهبود ارتقای برنامه های تامین بهداشت روان دانشجویان ارائه  گردید.

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.