چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۰

شیوه نامه پوشش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

اخلاق حرفه ای دانشجویان در محیط های آموزشی و پژوهشی:

۱- دانشجویان باید از ایجاد هرگونه اختلال به هنگام تدریس خودداری نمایند ،مصادیق اخلال در هنگام تدریس مانند:

ورود به کلاس بعد از استاد ، خوردن و آشامیدن، بلند صحبت کردن ،خندیدن و ایجاد سرو صدا، استفاده از تلفن همراه وسایل صوتی و تصویری.

۲- دانشجویان باید از اعمال رفتار خلاف اخلاق خودداری نمایند، مصادیق آن مانند:

 • عدم رعایت حقوق دیگران
 • توهین و تمسخر زبانی و رفتاری ،مشاجره و پرخاشگری
 • مصرف هر نوع محصول دخانی یا مواد مخدر
 • استفاده از هر نوع دارو و یا ماده ای که باعث غیر عادی جلوه نمودن حرکات و گفتار دانشجو شود.

۳- دانشجویان باید ملزم به حفاظت و استفاده صحیح از امکانات، تجهیزات و وسایل عمومی در اختیار باشند.

 • دانشجویان بدون هماهنگی مسئول مربوطه، مجاز به استفاده از تجهیزات نخواهند بود.
 • استفاده از امکانات و تجهیزات برای مصارف شخصی ، ممنوع می باشد.
 • ایراد خسارت به اموال موجود در فضاهای دانشگاهی و محیط های بهداشتی درمانی یا سایر اموال بیت المال مجاز نمی باشد.

پوشش حرفه ای دانشجویان دختر در محیط آموزشی :

۱- استفاده از مانتو ، شلوار، مقنعه و جوراب متعارف جهت پوشش الزامی است.

 • مدل مانتو، شلوار ، مقنعه ، کیف و کفش و جوراب باید ساده و به دور از مدهای افراطی باشد.
 • پوشیدن مانتو تنگ یا خیلی گشاد، کوتاه و یا خیلی بلند ممنوع= شلوار باید اندازه متعارف داشته باشد و تنگ و کوتاه نباشد.
 • استفاده از لباس هایی که تعمدا پاره یا وصله دار باشد ، ممنوع است.
 • از مانتو ، شلوار و مقنعه و جورابی که ضخامت لازم برای حفظ پوشش و حجاب را ندارد ،استفاده نگردد.
 • پوشش وبلندی مقنعه باید کامل و بر اساس موازین شرعی باشد.

۲- کفش باید ساده، تمیز، با پاشنه متعارف و بدون صدای آزار دهنده باشد.

 • پوشیدن چکمه روی شلوار ، دمپایی و صندل در محیط های آموزشی و پژوهشی مجاز نمی باشد.

۳-  رنگ مانتو ، شلوار ، کیف و کفش وجوراب و پالتو و کلاه و شال گردن ، نباید تند و زننده باشد و جلب توجه نماید.

۴- ا نجام هرگونه آرایش و خالکوبی که در معرض دید باشد، ممنوع است.

۵- ناخن ها باید کوتاه،تمیز و پیراسته و بدون هیچ گونه تزیینی باشد.

۶- استفاده از عطر یا ادکلن با بوی تند و غیر متعارف مجاز نیست.

۷- استفاده از لباس و ، کیف ، کفش ، جوراب و پیشانی بند، مچ بند ، شال ، دستمال گردن کمربند ، انگشتر،وکلاهایی که غیر متعارف و دارای نقوش و نوشته های زننده و یا علامت گروه های ضد اسلام ،ضد انقلاب وضد اخلاق باشند، مجازنیست.

پوشش حرفه ای دانشجویان پسر در محیط آموزشی:

۱ استفاده از پیراهن، شلوارو جوراب متعارف جهت پوشش الزامی است.

۲ مدل پیراهن، شلوار، کیف و کفش و جوراب باید ساده و به دور از مدهای افراطی باشد.

 • پیراهن،باید آستین دار بوده کوتاه و خیلی تنگ نباشد.
 • شلوار باید اندازه متعارف داشته باشد و تنگ و کوتاه نباشد.
 • استفاده از لباس هایی که تعمدا پاره یا وصله دار باشد، ممنوع است.
 • از پیراهن، شلوار که ضخامت لازم برای حفظ پوشش و حجاب را ندارد ، استفاده نگردد.
 • کفش باید ساده و تمیز باشد.
 • پوشیدن دمپایی و صندل در محیط های آموزشی و پژوهشی مجاز نمی باشد.

۳ رنگ لباس ، کفش وجوراب نباید تند و زننده باشد و جلب توجه نماید.

۴استفاده از کراوات و پاپیون ممنوع است.

۵ استفاده از لباس و ، کیف ، کفش ، جوراب و پیشانی بند،مچ بند ، شال ، دستمال گردن ، کمربند، انگشتر، کلاهایی که غیر متعارف و دارای نقوش و نوشته های زننده و یا علامت گروه های ضد اسلام ،ضد انقلاب وضد اخلاقی باشند مجاز نیست.

۶به دلیل افزایش انتقال عفونت و آسیب به افراد و تجهیزات، ناخن ها بایستی کوتاه، تمییز و پیراسته باشند.

۷ پیرایش موی سر و صورت باید ساده، کوتاه و به دور از مدلهای افراطی باشند.

پوشش حرفه ای دانشجویان بالینی در فضاهای بهداشتی ،درمانی

۱ . دانشجویان بالینی باید در طول مدت حضور در محیط های بهداشتی و درمانی از لباس فرم مخصوص به خود )برطبق استتانداردهای تعریف شده از طرف دانشگاه(و با رعایت کامل شئون اسلامی و دانشجویی استفاده نمایند.

 • لباس فرم دانشجویان باید به صورت پاکیزه و مرتب و با دکمه های بسته باشد.
 • پوشتش دانشجویان در محیط بالینیآزمایشگاهی خاص ، مانند اتاق عمل و بخش های مراقبت های ویژه می بایست کاملا بر طبق استاندارد تعریف شده در آن بخش و با رعایت حجاب وپوشش کامل اسلامی باشد.

۲. -به دلیل افزایش انتقال عفونت و آسیب به افراد و تجهیزات و یا جلب توجه ،استفاده از هرگونه آرایش و بلندی ناخن ها برای دانشجویان بالینی ممنوع است.

۳ . پوشیدن جوراب به جهت حفظ بهداشت در محیط های آموزشی و بهداشتی ضروری است.

۴ . به منظور کاهش صدمه به پا وپیشگیری از انتقال عفونت . کفش دانشجویان باید جلو بسته باشد

 ۵ . کارت شناسایی ارائه شده از سوی معاونت آموزشی

 شا مل (عکس و نام و نام خانوادگی ،آرم دانشگاه ،رشته تحصیلی و سمت دانشجو)  باید به صورت متحدالشکل بر روی لباس فرم ،بطوریکه قابل رویت باشد ،نصب گردد.

کارنامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان چیست؟

 • کارنامه رفتارو پوشش حرفه ای دانشجویان درهر دوره تحصیلی از سوی معاونت آموزش دانشگاه صادر می شود که مسئولیت تکمیل آن بااستادان دانشجودرآن دوره است.
 • در مورد دروسی که بیش از یک استاد مسئولیت تدریس را بر عهده دارند، مسئولیت تکمیل کارنامه رفتارو پوشش حرفه ای دانشجویان آن درس با تایید مدیر گروه ترجیحاً بر عهده استادی است که بیشترین تعداد ساعات تدریس را دارد.
 •  در صورت درخواست دانشجو، کارنامه رفتار و پوشش حرفه ای وی در پایان هر دوره به صورت محرمانه به اطلاع وی خواهد رسید.
 • نمره های رفتار یا پوشش حرفه ای دانشجو دراستخدام دولتی و گزینش، مورد استناد قرار خواهد گرفت.
 • چنانچه میانگین نمرات توصیفی رفتار یا پوشش حرفه ای دانشجو در کارنامه نیمسال وی متوسط باشد ،به دفتر مشاوره دانشجویی معرفی می گرددو تا ارتقاء به درجه بالاتر ،تحت آموزش آن دفتر قرارمی گیرد.
 • ترم متوالی بعد از معرفی به دفتر مشاوره دانشجوئی ،کماکان متوسط و یا پایین تر از آن باشد به شورای انضباطی دانشجویان معرفی می گردد.
 • چنانچه میانگین نمرات توصیفی رفتار یا پوشش حرفه ای دانشجو در کارنامه نیمسال وی ضعیف باشد ،درمرحله نخست تحت آموزش دفتر مشاوره دانشجویی قرار گرفته و در صورت تکرار به شورای انضباطی دانشجویان معرفی می گردد.
 • معاونت آموزشی موظف است در صورت اعتراض دانشجو و یا معرفی دانشجو به شورای انضباطی، کارنامه وی را به همراه توضیحات مکتوب استادان به معاونت دانشجویی فرهنگی )رئیس شورای بدوی انضباطی دانشجویان)ارائه نماید.
 • معاونت دانشجویی فرهنگی وظیفه نظارت بر حسن اجرای شیوه نامه رابرعهده خواهد داشت.

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.