شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۰۸:۲۳

مفداگراش به مناسبت ۳۱ اردیبهشت ماه روز ملی اهدای عضو تقدیم می کند ؛

عکس نوشت / " اهدای عضو، اهدای زندگی"

گراش

با اهدای اعضا یا بافت های بدن، بعد از مرگ می توانید جان ۷۵ نفر را از مرگ نجات دهید یا زندگی را برای آنها راحت تر کنید.

طراح: امیرحسین سحابی، مسئول زیرسرویس گرافیک مفداگراش