شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۶

برگزاری اولین همایش«توانمند سازی علمی و فرهنگی کارشناسان ادارات مشاوره و سلامت روان»دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

مشاوره

اولین همایش«توانمند سازی علمی و فرهنگی کارشناسان ادارات مشاوره و سلامت روان» دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با مشارکت ۲۶۰ نفر از ادارات مشاوره و سلامت روان دانشجویی برگزار شد.

 مفدا سیرجان به نقل از مفدا، همایش«توانمند سازی علمی و فرهنگی کارشناسان ادارات مشاوره و سلامت روان» دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با پذیرش و ثبت‌نام مخاطبان خود در روز دوشنبه ۲۰ دی ماه جاری کار خود را آغاز کرد.

این نشست که در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در روزهای ۲۱ و ۲۲ دی‌ماه به صورت رسمی برگزار  شد دارای بخش‌های مختلف از جمله سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه، پنل‌های تخصصی، میزگرد و پخش فیلم همراه با تحلیل است.

در این همایش بالغ بر ۲۶۰ نفر از کارشناسان و رؤسای مراکز مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مشارکت دارند. 

 گفتنی است در این همایش عاطفه بلوردی، کارشناس مسئول واحد مشاوره و سلامت روان  و محبوبه برزکار،کارشناس واحد مشاوره و سلامت روان دانشکده علوم پزشکی سیرجان حضور داشتند.