شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۴

با حضور مسئولان دانشکده علوم پزشکی سیرجان انجام شد؛

تجلیل از اعضای فعال کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

تحقیقات

مراسم تجلیل از اعضای فعال کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سیرجان با حضور دکتر محمدی، رئیس  دانشکده، دکتر مسعودی معاون آموزش و تحقیقات، دکتر صادقی مدیر آموزش و تحقیقات، دکتر بیگ زاده مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دکتر دهقانی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سالن کنفرانس معاونت آموزشی برگزار شد.

به گزارش مفدا سیرجان؛ در این جلسه گزارش مصور فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده از بدو آغاز فعالیت تا به امروز توسط خانم نجمه نقیبی، دبیر کمیته تحقیقات ارائه شد سپس دکتر دهقانی، دکتر محمدی، دکتر مسعودی و دکتر صادقی سخنرانی کوتاهی ایراد کردند. پس از آن دانشجویان فعال در کمیته تحقیقات و مدیر مسئول و سردبیر نشریه دانشجویی رسا به بیان نظرات و دغدغه های خود پرداختند.

همچنین در پایان مراسم هم از دانشجویان و اعضای شورای مرکزی و شورای پژوهشی، مدیر مسئول و سردبیر و اعضای هیات تحریریه نشریه رسا (بعنوان تنها نشریه فعال دانشجویی دانشکده)، اساتید فعال در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات و همچنین از پژوهشگر برتر دانشجویی سال 1400، جناب آقای عبدالرحیم بیوژمجد دانشجوی رشته پرستاری با اهدا لوح یادبود تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است که کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سیرجان از آبان ماه 1398 فعالیت خود را به سرپرستی خانم دکتر دهقانی آغاز کرد و در خرداد ماه 1400 طی بازدید کارشناسان محترم کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت، اخذ مجوز رسمی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده سیرجان انجام گرفت.