یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۲

برای دوره سی و هشتم؛

ظرفیت پذیرش دستیاری فوق تخصصی بازهم خالی ماند/ جزئیات تکمیل ظرفیت

آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی در بندرعباس

مرحله تکمیل ظرفیت سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی اجرا شد و داوطلبان تا امروز شنبه ۲۹ آبان امکان انتخاب رشته محل را دارند.

به گزارش مفدا گناباد، سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی در روز پنجشنبه ۲ بهمن ماه ۹۹ برگزار شد و ۶۵۹ داوطلب در این آزمون ثبت نام کرده بودند و ۵۳۴ نفر در آزمون شرکت کردند.

این دوره از آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی به صورت الکترونیک در دانشگاه‌های علوم پزشکی مجری آزمون برگزار شده است.

نتیجه نهایی این آزمون سه شنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۰ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی مرحله تکمیل ظرفیت برای سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی اجرا می‌شود. میزان ظرفیت ۹۹ نفر برای ۱۰ رشته فوق تخصصی است.

متقاضیان شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی که دارای شرایط زیر باشند می‌توانند با رعایت مقررات و مندرجات دستورالعمل مرتبط و ابراز تمایل از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی تا روز شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰ نسبت به ارسال و تکمیل مدارک اقدام کنند.

مراحل شرکت این متقاضیان در آزمون مرحله شفاهی متعاقباً از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع رسانی خواهد شد.

افراد واجد شرایط شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی:

۱- مردودین سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی

۲- کلیه دستیاران رشته‌های تخصصی با پایان دوره آموزشی تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ که موفق به کسب قبولی در مراحل کتبی و شفاهی آزمون دانشنامه تخصصی در رشته‌های بیماری‌های داخلی، کودکان، بیهوشی، روانپزشکی و جراحی عمومی شده‌اند. (.به جز افرادی که در مقطع تخصصی با استفاده از سهمیه خانم‌ها، مناطق محروم، اعم از مازاد مناطق محروم و یا قانون برقراری عدالت آموزشی مورد پذیرش قرار گرفته‌اند.)

۳- کلیه دارندگان مدرک دانشنامه تخصصی در رشته‌های پیش نیاز بیماری‌های داخلی، کودکان، بیهوشی، روانپزشکی و جراحی عمومی که تعهدات موضوعه ضریب k آنها به اتمام رسیده است.

نحوه پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت:

پذیرش افراد واجد شرایط بند ۱:

- کسب حدنصاب نمره قبولی تراز شده در مرحله کتبی آزمون دستیاری فوق تخصصی دوره سی و هشتم با احتساب ضرایب مربوط به رشته فوق تخصصی انتخابی

- افراد دارای حد نصاب قبولی در مرحله کتبی از بالاترین نمره کتبی تراز شده جهت شرکت در مرحله شفاهی آزمون دعوت به عمل می‌آید. تاریخ و محل برگزاری آزمون شفاهی متعاقباً اعلام خواهد شد.

- کسب حدنصاب قبولی نمره تراز شده در مرحله شفاهی و قرار گرفتن در نمرات کل برتر شرکت کنندگان در آزمون برابر ظرفیت مورد تقاضا

پذیرش افراد واجد شرایط بند ۲:

- کسب قبولی در هر دو مرحله کتبی و شفاهی آزمون دانشنامه تخصصی شهریور ماه ۱۴۰۰ در رشته‌های پیش نیاز بیماری‌های داخلی، کودکان، بیهوشی، روانپزشکی و جراحی

- کسب حدنصاب قبولی بر مبنای تصحیح مجدد پاسخنامه آزمون دانشنامه و لحاظ کردن ضریب رشته مورد نظر.

- کسب حدنصاب قبولی نمره تراز شده در مرحله شفاهی.

پذیرش افراد واجد شرایط بند ۳:

- دارنده مدرک دانشنامه تخصصی در رشته‌های پیش نیاز بیماری‌های داخلی، کودکان، بیهوشی، روانپزشکی و جراحی عمومی

- گواهی اتمام تعهدات ضریب کا

تمام شرکت کنندگان مشمول بندهای ۱ و ۲ در صورت پذیرش صرفاً در صورت موافقت معاونت درمان مجاز به شروع به دوره آموزشی خواهند بود.

پذیرش در بین کلیه متقاضیان بندهای ۱ و ۲ در هر رشته با رعایت مقررات کلی پذیرش دستیار فوق تخصصی صورت خواهد پذیرفت.

ظرفیت تکمیل نشده از سوی مشمولین بندهای ۱ و ۲ در هر رشته با رعایت سایر مقررات و در صورت کسب حدنصاب قبولی به متقاضیان بند ۳ تخصیص پیدا خواهد کرد.

پذیرش مشمولین بند ۲ با رعایت مقررات و سقف تعداد موارد توافق با معاونت درمان انجام خواهد پذیرفت.

تمام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی به صورت آزاد و یا مشمولین پذیرش با استفاده از سهمیه ایثارگران ملزم به سپردن تعهد محضری عام به میزان برابر مدت تحصیل به نفع وزارت بهداشت هستند.

به گزارش مهر، سایر مقررات مربوط به تعهدات در دستورالعمل تکمیل ظرفیت درج شده است.