دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۷

تیزر شرکت در بیست و ششمین جشنواره قرآنی هدهد

تیزر جشنواره هدهد

کلیه دانشجویان می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی https://quran.behdasht.gov.ir/ در بیست و ششمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت با عنوان "جشنواره قرآنی هدهد دانشگاهیان" نام نویسی کنند.