جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۲

در تلویزیون مفدا شهرکرد ببینید؛

فیلم/ معرفی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانشکده بهداشت و تغذیه

فیلم معرفی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ویژه دانشجویان جدیدالورود را در تلویزیون مفدا شهرکرد مشاهده نمایید.