یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۰

بازدید معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه از مجتمع کوی علوم پزشکی تهران

بازدید کوی دانشگاه

معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه به همراه معاون دانشجویی فرهنگی و مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی، از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه های در حال اقدام مجتمع کوی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید کردند.

به گزارش مفدا تهران، این بازدید روز سه شنبه 29 تیر ماه 1400 با حضور دکتر بیگلر معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه، دکتر محمدحسین پورغریب معاون دانشجویی فرهنگی، دکتر سیدرضا حسینی مشاور معاونت، مهندس بهزاد مکری مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی و دکتر اکرم السادات سادات حسینی سرپرست مدیریت امور خوابگاه ها، از پروژه های خوابگاه های در حال احداث بوستان 3 و 4 کوی پسران و خوابگاه تازه افتتاح شده گلستان 2 دختران با هدف بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ها و پیگیری های لازم به منظور تسریع در روند تکمیل پروژه های عمرانی انجام شد.
خبرنگار و عکاس: وجه الله دوستی

کد خبرنگار: 240201