چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۰ - ۰۷:۵۱

در چهارمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مصوب شد:

از نشریاتی که در سطح A و B سامانه ارزیابی خانه نشریات دانشجویی وزارت متبوع قرار گیرند تقدیر خواهد شد

جلسه کمیته ناظر بر نشریات / سبزوار

روز گذشته چهارمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در محل دفتر مدیریت تعالی فرهنگی و فوق برنامه برگزار و مقرر شد از نشریات دانشجویی که بتوانند در سطح A و B ارزیابی خانه نشریات وزارت متبوع قرار گیرند تقدیر شایسته‌ای صورت پذیرد.

به گزارش مفدا سبزوار، روز گذشته سه‌شنبه ۲۹ تیر ماه، چهارمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات در محل دفتر مدیریت تعالی فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه با حضور اعضاء برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مهدی سلمانیان مدیر تعالی فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه ضمن خیر مقدم به اعضای جلسه، از قرار گرفتن دو نشریه دانشجویی دانشگاه در سطح B ارزیابی وزارت متبوع خبر داد.

مدیر تعالی فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه اظهار داشت: نشریات دانشجویی کلیشه و سپیدگاه توانستند در آخرین رتبه‌بندی صورت گرفته توسط خانه نشریات وزارت متبوع به ترتیب حائز امتیازهای ۸۵ و ۸۰ شده و در سطح B این ارزیابی قرار گیرند.

سلمانیان کسب این موفقیت را ارزشمند توصیف کرد و ادامه داد: با توجه به شرایط موجود و نبود دانشجویان در فضای دانشگاه جهت تعامل و هماهنگی برخی امور، این موفقیت جای تقدیر داشته و باید تلاش نماییم تا دیگر نشریات دانشگاه از این دو نشریه الگوبرداری کرده و رتبه خود را در این سامانه ارتقاء دهند.

در پایان این جلسه مقرر شد از نشریات دانشجویی که بتوانند در سطح A ارزیابی خانه نشریات وزارت متبوع قرار گیرند با اهدای مبلغ ۵ میلیون ریالی و نشریاتی که موفق به حضور در سطح B شوند با اهدای مبلغ ۳ میلیون ریالی تقدیر صورت پذیرد.

همچنین به مدیرمسئولان نشریات قرار گرفته در این دو سطح از طرف معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه گواهی فعالیت اعطا و از سوی پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی مفدا سبزوار با آنان مصاحبه خواهد شد.

در پایان این جلسه نیز با تغییر مشخصات نشریه دانشجویی سعادت از مدیر مسئولی رضا مهدوی‌کیاسری به مطهره ارشادی‌نیا و و سردبیری الهه ایروانی به زهرا خانی موافقت شد.

همچنین اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه با تغییر سردبیر نشریه دانشجویی شریان از بتول شکیبا به یگانه صالحی موافقت نمودند.

کد خبرنگار: ۳۶۰۶۰۱