دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۱

سازگاری با زندگی دانشجویی

استرس های دانشگاه

تهیه شده توسط مرکز مشاوره دانشجویی

استرس های دانشگاه

به دنبال قبولی در دانشگاه،تعادل و سازگاری که قبلا با زندگی خود داشته ایدبه هم ریخته و اکنون باید برنامه و روند دیگری برای زندگی خود تعیین کنید.دانشجویان به دلیل شرایط سنی و وضعیت خاصی که دارند استرس هایی از جمله فشارهای درسی، امتحان های سنگین هماهنگی بین کار و تحصیل و... را ممکن است تجربه کنند.مرکز مشاوره علوم پزشکی وارستگان در این مقاله راه های شناخت و همچنین مقابله با این استرس ها را بیان میکند.

ورود به دانشگاه که برای اکثریت دانشجویان اتفاق خوشایندی است، باز هم یک استرس به شمار می آید. زیرا به دنبال قبولی و پذیرش در دانشگاه، تعادل و سازگاری که قبلا با زندگی خود داشته اید به هم ریخته و اکنون باید برنامه و روند دیگری برای زندگی خود تعیین کنید. این تغییرات برای بعضی دانشجویان بیشتر و برای عده ای دیگر کمتر است ولی در هر حال اتفاق جدیدی در زندگی شما رخ داده که باید با آن
سازگار شوید. دانشجویان به دلیل شرایط سنی و وضعیت خاصی که دارند استرس های خاصی نیز تجربه می کنند .
از جمله: فشارهای درسی، امتحان های سنگین،هماهنگی بین کار و تحصیل، هماهنگی بین درس و زندگی خانوادگی،تفاوت های فرهنگی،فشارهای مالی،سمینار و ارائه های درسی، بازدید، کارآموزی یا کارورزی در مراکز مختلف، انجام نقش های مختلف مانند دانشجو، کارمند، فرزند.

مفهوم مقابله و اهمیت آن
بسیار مهم است که بتوانید استرس های زندگی خود را بشناسید و از راهبردهای مقابله ای سالمی برای برخورد با هر یک از آنها استفاده کنید. از نظر علمی راهبردهای مقابله ایی فعالیت درون روانی و رفتاری است که فرد انجام میدهد تا بتواند استرس را از میان ببرد یا استرس را به حداقل برساند و یا با آن کنار بیاید و مدارا کند.

انواع راهبردهای مقابله ای

 مقابله های هیجان مدار:
رویارو شدن با هر استرس در انسان ناراحتی و آشفتگی ایجاد میکند که از خفیف تا بسیار شدید نوسان دارد.مقابله های هیجان مدار به انسان کمک میکنند تا احساس و هیجانی که در اثر مواجهه با استرس ایجاد شده است بر طرف شود.

 مقابله های مسئله مدار:
مقابله های مسئله مدار به فرد کمک می کند تا برای برخورد با استرسی که در آن قرار گرفته راه حل هایی بیاندیشد. دراین نوع مقابله ها هدف آن است که فعالیتی انجام شود تا استرس حذف شده یا
کاهش یابد و یا با آن مدارا شود. گاهی اوقات حذف بعضی از استرسها ممکن نیست، در چنین شرایطی با استفاده از مقابله ها میتوان منبع استرس را تخفیف داد. اکثر مقابله های هیجان مدار در کوتاه مدت
مفیدند مگر در مورد استرس هایی که جز مدارا با آنها کار دیگری نمی توان کرد. اگر فرد در مورد همه ی استرس ها فقط به کاهش سطح هیجانها و احساسات خود بپردازد نمی تواند مسئله اساسی را بر طرف کند یا کاهش دهد.
بهتر است مقابله های هیجان مدار و مسئله مدار در ترکیب با یکدیگر استفاده شوند. به این ترتیب که در ابتدا از مقابله های هیجان مدار استفاده شود تا فرد آرامش خود را بیابد و سپس با استفاده از مقابله های مسئله مدار راه هایی برای حذف یا کاهش آنها صورت گیرد .

مقابله های هیجان مدار سالم:
 ورزش
گردش
پیاده روی
 نقاشی
 سرگرم شدن
 دعا
 نذر و نیاز
 درد و دل
به طور موقت کنار کشیدن
 برون ریزی ناراحتی به طور سالم

مقابله های مسئله مدار سالم:
الویت بندی کردن کارها و برنامه ها
 فکرکردن
 برنامه ریزی کردن
تلاش
 حل مسئله
 مشورت
 صبر