دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۵

گزارش داوری دوازدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی- تیتر ۱۲

گزارش داوری دوازدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی- تیتر ۱۲

پس از گذشت حدود ۵۰ روز از شروع فرایند داوری جشنواره تیتر ۱۲، تعداد ۳۶۰۰۰ اثر داوری و نمرات آنها به ثبت نهایی رسیده و سایر آثار و نشریات در وضعیت ذخیره موقت و درحال داوری قرار دارد.

پس از گذشت حدود ۵۰ روز از شروع فرایند داوری جشنواره تیتر ۱۲، تعداد ۳۶۰۰۰ اثر داوری و نمرات آنها به ثبت نهایی رسیده و سایر آثار و نشریات در وضعیت ذخیره موقت و درحال داوری قرار دارد.
با توجه به اینکه هر اثر می بایست توسط دو داور و بصورت مجزا بررسی گردد بنابراین برای مجموع ۲۳۷۸۹ اثر راهیافته به داوری تعداد ۴۷۵۷۸بار داوری صورت خواهد پذیرفت.
هر ۴۷۵۷۸ اثر و نشریه در رسته های مختلف به داوران مرحله اول اختصاص یافته و  تا پایان خرداد ماه کلیه ۴۷۵۷۸ اثر داوری و نتایج آن اعلام خواهد شد.

مرحله اول داوری دوازدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی توسط بیش از یکصد نفر از اساتید و روزنامه نگاران باسابقه کشوری در حال انجام است.
این دوره از جشنواره شامل بخش هایی مانند «آثار برگزیده» با  ۲۶ رسته، «نشریات برگزیده» شامل ۱۸ رسته و «فضای مجازی» شامل ۸ رسته، «بخش ویژه»  نیز با دو موضوع در کنار «سرزمین مادری» میباشد که پنج بخش اصلی جشنواره را تشکیل میدهد. همچنین برای اولین بار بخش «سرزمین مادری» امسال با هدف ارزیابی و آشنایی از فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان ایرانی خارج از کشور در حوزه رسانه و ایجاد ارتباطی فرهنگی در نظر گرفته شده و تفاهم‌نامه‌ای با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منعقد گردیده است.