دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۰

نتایج انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد اعلام شد

انتخابات شورای صنفی

معاون فرهنگی و دانشجویی و دبیر کمیته اجرایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد، نتایج نهایی این انتخابات را اعلام کرد.

به گزارش مفدا – گناباد، حسن ایرانی دراین باره اظهار کرد: انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه روز چهارشنبه پنجم خردادماه ۱۴۰۰ به صورت الکترونیک و از طریق سامانه آزمون برگزار شد.

وی با اشاره به مشارکت ۳۰ درصدی دانشجویان در این انتخابات، گفت: تعداد ۴۴۲ نفر از دانشجویان در این انتخابات شرکت نمودند که با توجه به مجازی بودن فرایند ثبت نام، تبلیغات و رأی گیری، میزان مشارکت قابل قبول است.

ایرانی تصریح کرد: از تعداد ۳۳ نفر نامزد این انتخابات، ۲۴ نفر جهت عضویت در شورای صنفی دانشجویان نیاز بوده که با توجه به حد نصاب نرسیدن نامزدهای دانشکده پزشکی، طبق آئین نامه نامزدی که ثبت نام کرده بود بدون رأی گیری به عضورت این شورا در آمده است.

نایب رئیس کمیته نظارت بر انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد خاطرنشان کرد: معترضین به نتایج این انتخابات می‌توانند به همراه مستندات خود تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه به امور دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند تا بررسی لازم صورت پذیرد.

اسامی منتخبین شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد به شرح زیر است:

- خوابگاه فجر:

۱- زهرا رضایی با ۱۰۸ رأی به عنوان عضو اصلی

۲- آرزو هرمزی با ۹۲ رأی به عنوان عضو اصلی

۳- ناهید زارعی با ۶۶ رأی به عنوان عضو اصلی

۴- زهرا باقریان با ۴۶ رأی به عنوان عضو علی‌البدل

- خوابگاه ناصری:

۱- سامان حسن‌زاده با ۸۰ رأی به عنوان عضو اصلی

۲- ادریس علی‌جمعه‌ای با ۴۴ رأی به عنوان عضو اصلی

۳- سجاد میری با ۳۸ رأی به عنوان عضو اصلی

۴- سید الیاس موسوی با ۲۹ رأی به عنوان عضو علی‌البدل

- دانشکده پزشکی:

۱- امیرحسین اقدمی ثانی با ۶۰ رأی به عنوان عضو اصلی

- دانشکده بهداشت:

۱- سمیرا قاسمی با ۶۹ رأی به عنوان عضو اصلی

۲- امیررضا صبوری با ۵۸ رأی به عنوان عضو اصلی

۳- جواد عرب نژاد با ۵۲ رأی به عنوان عضو اصلی

۴- آیدا احمدپور با ۴۵ رأی به عنوان عضو علی‌البدل

- دانشکده پرستاری:

۱- زهرا نجار باغسیاه با ۷۲ رأی به عنوان عضو اصلی

۲- محمد جواد صمدی با ۶۰ رأی به عنوان عضو اصلی

۳- محمد دارینی با ۳۷ رأی به عنوان عضو اصلی

۴- فاطمه محمدی با ۳۰ رأی به عنوان عضو علی‌البدل

- دانشکده پیراپزشکی:

۱- ابراهیم محمودی با ۹۳ رأی به عنوان عضو اصلی

۲- محمد عبدالهیان با ۸۷ رأی به عنوان عضو اصلی

۳- مهدی رفیع با ۷۵ رأی به عنوان عضو اصلی

۴- اسماعیل شریفی روشناوند با ۶۳ رأی به عنوان عضو علی‌البدل