دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۲

نتایج نخستین المپیاد مجازی ورزش‌های همگانی وزارت بهداشت در یک نگاه

وزارت بهداشت

از سوی اداره ورزش‌های همگانی وزارت بهداشت، نتایج نخستین المپیاد مجازی ورزش‌های همگانی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی در رشته‌های مختلف مشخص شد.

به گزارش مفدا تهران، از سوی اداره ورزش‌های همگانی وزارت بهداشت، نتایج نخستین المپیاد مجازی ورزش‌های همگانی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی در رشته‌های مختلف مشخص شد.

رشته ورزشی دارت

نتایج در بخش دختران به شرح زیر است:

مقام اول: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ورزشکاران‌: نازنین شهبازی و سهیلا ایرانی

مربی: وجیهه عربی نقده

مقام دوم: دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ورزشکاران: کوثر میشکاران و لاله گودرزی

مربی: علی روزی طلب

مقام سوم: دانشگاه علوم پزشکی ایلام

ورزشکاران: زهرا سجادی مهر و زهرا چنگالی

مربی: حدیث فیضی

مقام چهارم: دانشگاه علوم پزشکی کاشان

ورزشکاران: نرگس مختاری و مهسا محسنی

مقام پنجم: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

ورزشکاران: زهرا فتاحیان و عاطفه رحمانی دهنوی

مقام شش: دانشگاه علوم بهزیستی

ورزشکاران: سیده فاطمه هاشمی امام قیسی و سمانه زارعی

نتایج بخش پسران

مقام اول: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ورزشکاران: علی قهرمانی و حامد نوری

مربی: اطهر عابدینی

مقام دوم: دانشگاه علوم پزشکی زنجان

ورزشکاران: مهران نظریان و حسن فراهانی

مربی: رضا خدایی

مقام سوم: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ورزشکاران: علیرضا امین زمردی و مسعود خواجه رضایی

مربی: وجیهه عربی نقده

مقام چهارم: دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ورزشکاران: پدرام خدایی و امین باریک

مقام پنجم: دانشگاه علوم پزشکی تهران

ورزشکاران محمد وجیهه الحسن و محمد اکبرپور خلقه کندی

مقام ششم: دانشگاه علوم پزشکی گلستان

ورزشکاران: پیمان جعفرپور اهکلایی و علیرضا کارگر دولت‌آبادی

رشته طناب زنی

انفرادی / پسران:

مقام اول: فرشید جمشیدی نژاد از دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مقام دوم: حاکم خان نیاز باقی اف از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مقام سوم: رضا سلطانی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز

مقام چهارم: رضا رفیعی از  دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مقام پنجم: ایمان کریمیان خوزانی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقام ششم: عباس لله گانی دزکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تیمی/ پسران

مقام اول تیمی: دانشگاه علوم پزشکی کاشان

ورزشکاران: فرزاد جمشیدی نژاد و رضا رفیعی طاقانکی   مربی: جواد ستاره

مقام دوم تیمی: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ورزشکاران: حاکم خان نیاز باقی اف و میلاد یوسف زاده   مربی: عبدالله مهدوی

مقام سوم تیمی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ورزشکاران: ایمان کریمیان خوزانی و عباس لله گانی دزکی   مربی: مسعودکریمی

مقام چهارم تیمی: دانشگاه علوم پزشکی اهواز

ورزشکاران: مجید فلاح و رضا سلطانی

مقام پنجم تیمی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ورزشکاران: محمد رضا سعید نیا و حسن قمر

مقام ششم تیمی: دانشگاه علوم پزشکی آبادان

ورزشکاران: محمد تعلبی و محمد امان الله زاده

انفرادی/ دختران:

مقام اول: کمند قدیری از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقام دوم: زهرا مکه از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مقام سوم: مینا گرمابی از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

مقام چهارم, مینا شیخ از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقام پنجم: آلا عنبری زاده از دانشگاه علوم پزشکی اهواز

مقام ششم: مریم عنبری از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تیمی/ دختران:

مقام اول تیمی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ورزشکاران: مند قدری و مینا شیخ   مربی: زهره جعفری

مقام دوم تیمی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ورزشکاران: زهرا مکه و سانیا امین پور  مربی: سپیده رجبی بانیانی

مقام سوم تیمی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ورزشکاران: زینب عباس زاده و مریم عنبری    مربی: مهناز قبله زاده

مقام چهارم تیمی: دانشگاه علوم پزشکی اهواز

ورزشکاران: آلا عنبری زاده و زهرا نسیمی

مقام پنجم تیمی: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

ورزشکاران: مینا گرمابی و مریم خسروجردی

مقام ششم تیمی: دانشگاه علوم پزشکی تهران

ورزشکاران: نگار بیژنی و ژینا نوری

رشته آمادگی جسمانی

نتایج بخش انفرادی:

مقام اول: ایسا محمودی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقام دوم: مریم زارع از دانشگاه علوم پزشکی اهواز

مقام سوم: فاطمه تقوی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مقام چهارم: شهرزاد کریم خانی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مقام پنجم: کیمیا کبار فرد از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مقام ششم: مائده سلطانی از دانشگاه علوم پزشکی همدان

نتایج بخش تیمی:

مقام اول تیمی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ورزشکاران: ایسا محمودی و فاطمه فاضل

مربی: فاطمه نقی زاده

مقام دوم تیمی: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ورزشکاران: شهرزاد کریم خانی و کیمیا کبارفرد

مربی: آزاده نوری

مقام سوم تیمی: دانشگاه علوم پزشکی اهواز

ورزشکاران: رقیه محمود وند و مریم زارع

مربی: محدثه راستی بروجنی

مقام چهارم تیمی: دانشگاه علوم پزشکی قزوین

ورزشکاران: فاطمه  تقوی و مهدیه مجیدی

مقام پنجم تیمی: دانشگاه علوم پزشکی تهران

ورزشکاران: سبا محمودی و مریم نیک خواه

مقام ششم تیمی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ورزشکاران: شیدا یحیی زاده و کیمیا صادقی علی آبادی

پسران

تیمی

مقام اول: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   مربی حسن گلشاهی

ورزشکاران: بهمن مرادیان و رضا شیرزاده

امتیاز ۳۴۹/۵۹

مقام دوم: دانشگاه علوم پزشکی شیراز   مربی حمیدمولایی

ورزشکاران امیردهقانی  و علی اکبر بهمنی

امتیاز: ۳۲۸/۶۶

مقام سوم: دانشگاه علوم پزشکی بابل  مربی زمان عابدی

ورزشکاران: کوروش شاه رجبیان و محمدرضا طاهری

امتیاز: ۳۲۳ /۶۷

مقام چهارم: دانشگاه علوم پزشکی اهواز  مربی مجید سهایی

ورزشکاران: حسین غلامیان و مصطفی روشن

امتیاز: ۳۱۶/۱۰

مقام پنجم: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  مربی احمد مظاهری

ورزشکاران‌: زهیر مظاهری و امیرحسین اکبری 

امتیاز: ۳۱۳/۵۶

مقام شش: دانشگاه علوم پزشکی تبریز  مربی: یوسف عیوضی

ورزشکاران علی تدبیری و امین اکبری

امتیاز: ۲۸۷/۴۴

انفرادی 

نفر اول: حسین غلامیان از دانشگاه علوم پزشکی اهواز   ۲۰۰ امتیاز   زمان: ۱۲۷/۶۶

نفر دوم: اسماعیل پیروزه  از دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ۱۸۰/۹۶ امتیاز    زمان: ۱۴۰/۹۸ 

نفر سوم: امیردهقانی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز  ۱۷۶/۵۶ امتیاز   زمان ۱۴۵/۰۳

نفر چهارم: رضا شیرزاده از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ۱۷۵/۱۱ امتیاز   زمان ۱۴۵/۷۶

نفر پنجم: بهمن مرادیان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ۱۷۴/۴۸ امتیاز  زمان: ۱۴۶/۲۰

نفر ششم: محمد مظاهری از دانشگاه علوم پزشکی بابل  ۱۷۲/۱۵ امتیاز  زمان ۱۴۸/۱۴

دوچرخه سواری

اسامی برگزیدگان بخش پسران

مقام اول: علی صفری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مقام دوم: سید حسین اوجی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مقام سوم: سید مرتضی سیدشوری از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقام چهارم: پارسا درامامی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقام پنجم: محمد مهدی آهنگری از دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقام ششم: محمد بیگی از دانشگاه علوم پزشکی همدان

اسامی برگزیدگان بخش دختران:

مقام اول: زهرا درخشانی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقام دوم: مریم تقی زاده از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقام سوم: نیلوفر پورحسینی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز

مقام چهارم: پرگل گیتی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقام پنجم: ریحانه وفایی راد از دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

مقام ششم: فاطمه نیک فرد از دانشگاه علوم پزشکی یزد

رشته روپایی

روپایی دختران:

مقام اول: زهرا عباسی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مقام دوم مشترک: زهرا مسلم زاده و مهتاب خمسه لویی به ترتیب از دانشگاه‌های مازندران و تبریز

مقام چهارم: مونا سلامی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز

مقام پنجم مشترک: فاطمه مهدی پور و شیوا اق اتابای به ترتیب از دانشگاه‌های کاشان و مازندران

روپایی پسران:

مقام اول: امیرحسین دلدار از دانشکده علوم پزشکی خوی

مقام دوم: حسین پورصفر ششکلی از دانشگاه علوم پزشکی زنجان

مقام سوم: الیاس جابری از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مقام چهارم: علیرضا تقی زاده از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مقام پنجم: پرهام رفیعی از دانشگاه علوم پزشکی یزد

مقام ششم: محمد رضا چراغی از دانشگاه علوم پزشکی همدان

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.