شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۴

سلامت روان

نشست بررسی مسائل ومشکلات پیش‌روی دانشجویان دستیاری و PhD

بررسی مشکلات دستیاران ودکترا تخصصی

نشست بررسی و شناسایی مسائل و مشکلات دانشجویان دوره دستیاری و دکترای تخصصی در معاونت فرهنگی ودانشجویی برگزار شد.

به گزارش مفدا بابل؛ نشست بررسی وشناسایی مسائل و مشکلات دانشجویان دوره دستیاری ودکترای تخصصی در خرداد ماه ۱۴۰۰برگزار شد. دراین نشست معاون فرهنگی ودانشجویی، معاون آموزشی، معاون بالینی دانشکده پزشکی ومعاون اموزشی دانشکده دندانپزشکی  در معاونت فرهنگی ودانشجویی برگزار شد.

 دکتر پورامیر، معاون فرهنگی ودانشجویی در ابتدا ضمن خوش ‌آمدگویی، هدف از برگزاری این نشست را رسیدگی به مشکلات دانشجویان در دوره دستیاری و دکترای تخصصی از نظر رفاهی، معیشتی، آموزشی وارزیابی سلامت روان عنوان کرد وتحقق این امر را نیز منوط به همکاری درون‌بخشی دانشگاه دانست.

در ادامه معاون آموزشی با توجه به نقش این گروه از دانشجویان در نظام سلامت کشور مطالبی را در خصوص برنامه ریزی ونشست با دستیاران طی جدول زمان‌بندی شده بیان نمود.

شایان ذکر است که در این نشست مدیر دانشجویی، مدیر درمان، مدیر تحصیلات تکمیلی، روسای ادارات رفاهی، مشاوره وسلامت روان دانشگاه نیز حضور داشتند.