سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۵

صدور ۶۶ کارنامه الکترونیکی فعالیت شعب دانشگاهی مفدا در زمستان ۱۳۹۹/ کرمانشاه، گناباد و گلستان صدر نشین شدند

رتبه بندی مفدا

با اتمام مراحل اجرایی ارزیابی و رتبه‌بندی فصلی فعالیت‌های شعب دانشگاهی پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی مفدا در بازه زمانی زمستان ۹۹، نتایج ارزیابی دوره سه ماهه زمستان ۱۳۹۹ مشخص شده و برای هر یک از شعب دانشگاهی مفدا یک کارنامه الکترونیک که مشتمل بر ۴۱۹ شاخص کمی، کیفی و مدیریتی است، صادر شده است. بر این اساس پایگاه خبری و اطلاع رسانی مفدا شعبات کرمانشاه، گناباد و گلستان به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند. همچنین مناطق جغرافیایی شمال، غرب و شمال غرب کشور نیز در بین مناطق ده‌گانه حائز رتبه‌های اول تا سوم شدند.

 به گزارش مفدا، چهارمین دوره ارزیابی فعالیت شعب دانشگاهی پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی مفدا بر اساس ۴۱۹ شاخص کمی، کیفی و مدیریتی در بازه زمانی ابتدای دی تا پایان اسفند ماه ۹۹ در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اجرا و نتایج آن در سه سطح اعلام شد. 

پس از اجرای ارزیابی این دوره، برای هر یک از شعب دانشگاهی پایگاه خبری مفدا یک کارنامه الکترونیک که مشتمل بر ۴۱۹ شاخص کمی، کیفی و مدیریتی است، صادر شده است و مدیران رسانه‌ای مفدا می‌توانند با آنالیز دقیق شاخص‌های استاندارد مندرج در کانامه‌های الکترونیکی و بررسی دقیق شاخص‌های مذکور و امتیازهای تعلق گرفته، با نقاط ضعف و قوت خود آشنا شده و برای رشد کمی و کیفی فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کارشناسی کنند.

«نظام‌نامه ارزیابی و رتبه‌بندی شعب دانشگاه‌های پایگاه خبری مفدا» هرساله در جلسات «شورای مشورتی مفدا» که نمایندگان مناطق جغرافیایی مفدا در آن حضور دارند بررسی و اصلاح شده و اساس نظامات ارزیابی رتبه‌بندی بر شاخص‌های این شیوه‌نامه استوار است.

نظام‌نامه ارزیابی رتبه‌بندی شعب دانشگاهی را اینجا دریافت کنید.

نمونه کارنامه الکترونیکی صادر شده برای هر یک از شعب دانشگاهی پایگاه خبری مفدا

سطح اول رتبه‌بندی بر اساس امتیاز کسب شده توسط هر شعبه و در بین ۶۶ دانشگاه علوم پزشکی انجام شد که بر این اساس پایگاه خبری و اطلاع رسانی مفدا شعبه کرمانشاه با کسب ۵۷۷.۴۵ امتیاز رتبه اول، گناباد با کسب ۵۶۲.۲۹ امتیاز رتبه دوم و گلستان با کسب ۵۰۷.۹۵ امتیاز رتبه سوم را به دست آوردند. پس از آن دانشگاه‌های مشهد، تبریز، سبزوار، اردبیل، کردستان، شهید بهشتی و قم در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار گرفتند.

بر اساس ماده ۱۱ نظام نامه "ارزیابی و رتبه‌بنـدی" مجموعه شعـب دانشگاهی پایگاه‌های خبـری و اطلاع‌رسانی مفـدا که شامل "اعتباربخشی پنج گانه شعب دانشگاهی پایگاه خبری مفدا" است، این پایگاه‌ها بـر اسـاس نمـره نهـایی کسـب شـده، در پـنج سـطح دســته‌بندی می‌شــوند.

بر این اساس در سطح A یا ممتاز دانشگاه‌هایی قرار می‌گیرند که حائز امتیاز بیش از ۶۰۰ شوند و در این دوره هیچ کدام از دانشگاه‌ها موفق به کسب امتیاز ممتاز نشدند.

در سطح B یا عالی دانشگاه‌هایی جای می‌گیرند که حائز امتیاز بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ شوند که در این دوره پایگاه‌های خبری مفدا کرمانشاه، گناباد و گلستان در سطح عالی قرار می‌گیرند.

در سطح C یا خوب شعب دانشگاه‌هایی قرار می‌گیرند که امتیاز بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ دریافت کرده باشند؛ بر این اساس در دوره حاضر پایگاه‌های خبری دانشگاه‌های مشهد، تبریز، سبزوار، اردبیل، کردستان، شهید بهشتی، قم، مازندران و زنجان در سطح خوب قرار می‌گیرند.

در سطح D یا متوسط شعب دانشگاه‌هایی قرار می‌گیرند که امتیاز بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ کسب کرده باشند؛ بر این اساس در این دوره پایگاه‌های خبری دانشگاه‌های گیلان، نیشابور، قزوین، کاشان و جیرفت در سطح متوسط قرار می‌گیرند.

در سطح E یا ضعیف شعب دانشگاه‌هایی قرار می‌گیرند که امتیاز کمتر از ۳۵۰ گرفته باشند؛ در دوره زمستان ۹۹ پایگاه‌های خبری دانشگاه‌های لرستان، بم، اصفهان، همدان، تهران، مراغه، یزد، شاهرود، سمنان، جهرم، کرمان، اهواز، دزفول، علوم بهزیستی، شیراز، ایلام، رفسنجان، تربت حیدریه، زاهدان، ارومیه، ایرانشهر، خوی، آبادان، ایران، وارستگان، بجنورد، فسا، بابل، شهرکرد، بوشهر، زابل، ساوه، گراش، بندرعباس، خلخال، اراک، لارستان، بیرجند، تربت جام، آّباده، شوشتر، بهبهان، البرز، سراب، اسدآباد، سیرجان، یاسوج، اسفراین و خمین در سطح ضعیف قرار می‌گیرند.

جدول زیر رتبه‌های اول تا ۶۶ سطح دانشگاهی رتبه‌بندی را نشان می‌دهد:

نتایج نهایی چهارمین دوره ارزیابی و رتبه‌بندی
 شعب دانشگاهی پایگاه خبری و اطلاع رسانی مفدا در زمستان ۱۳۹۹

رتبه شعبه دانشگاهی پایگاه خبری و اطلاع رسانی  مفدا  امتیاز
۱ کرمانشاه ۵۷۷.۴۵
۲ گناباد ۵۶۲.۲۹
۳ گلستان ۵۰۷.۹۵
۴ مشهد ۴۸۶.۱۱
۵ تبریز ۴۶۸.۷۹
۶ سبزوار ۴۳۸.۷۹
۷ اردبیل ۴۲۹.۵۸
۸ کردستان ۴۲۹.۲۶
۹ شهید بهشتی ۴۲۷.۴۵
۱۰ قم ۴۲۶.۹۱
۱۱ مازندران ۴۰۷.۰۳
۱۲ زنجان ۴۰۴.۲۱
۱۳ گیلان ۳۹۸.۳۸
۱۴ نیشابور ۳۸۸.۶۵
۱۵ قزوین ۳۶۷.۰۱
۱۶ کاشان ۳۶۵.۵۹
۱۷ جیرفت ۳۵۰.۴۲
۱۸ لرستان ۳۴۷.۹۸
۱۹ بم ۳۴۳.۶۷
۲۰ اصفهان ۳۳۹.۸۱
۲۱ همدان ۳۳۷.۷۴
۲۲ تهران ۳۱۸.۳۶
۲۳ مراغه ۳۱۷.۶۴
۲۴ یزد ۳۱۵.۷۹
۲۵ شاهرود ۳۱۳.۸۸
۲۶ سمنان ۳۰۷.۵۳
۲۷ جهرم ۳۰۵.۵۳
۲۸ کرمان ۳۰۳.۵۶
۲۹ اهواز ۳۰۲.۰۸
۳۰ دزفول ۲۹۳.۱۶
۳۱ علوم بهزیستی ۲۸۷.۸۳
۳۲ شیراز ۲۸۷.۷۶
۳۳ ایلام ۲۷۵.۵۶
۳۴ رفسنجان ۲۶۹.۹۲
۳۵ تربت حیدریه ۲۶۵.۲۱
۳۶ زاهدان ۲۵۲.۴۵
۳۷ ارومیه ۲۳۸.۹۴
۳۸ ایرانشهر ۲۳۶.۲۷
۳۹ خوی ۲۳۳.۸۱
۴۰ آبادان ۲۲۴.۰۵
۴۱ ایران  ۲۱۸.۵۲
۴۲ وارستگان ۲۱۴.۴۹
۴۳ بجنورد  ۲۱۳.۱۳
۴۴ فسا ۲۰۵.۷۰
۴۵ بابل ۱۹۹.۱۵
۴۶ شهرکرد ۱۹۸.۶۱
۴۷ بوشهر  ۱۸۴.۶۴
۴۸ زابل ۱۷۷.۳۰
۴۹ ساوه ۱۷۵.۴۷
۵۰ گراش ۱۶۷.۳۵
۵۱ بندرعباس ۱۶۵.۱۹
۵۲ خلخال ۱۶۳.۱۶
۵۳ اراک ۱۵۸.۲۶
۵۴ لارستان ۱۵۲.۹۰
۵۵ بیرجند ۱۴۸.۷۵
۵۶ تربت جام ۱۴۳.۷۹
۵۷ آّباده ۱۳۷.۳۰
۵۸ شوشتر ۱۳۲.۲۲
۵۹ بهبهان ۱۳۲.۱۵
۶۰ البرز ۱۲۶.۸۶
۶۱ سراب ۱۰۹.۸۸
۶۲ اسدآباد ۱۰۹.۴۵
۶۳ سیرجان ۱۰۷.۰۹
۶۴ یاسوج ۱۰۳.۶۵
۶۵ اسفراین  ۷۸.۹۵
۶۶ خمین ۱۱.۲۲

سطح دوم رتبه‌بندی در بین مناطق ده‌گانه دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شد. بر این اساس منطقه شمال با کسب ۳۵۵.۶۵ امتیاز رتبه اول، منطقه غرب با کسب ۳۴۵.۸۹ امتیاز رتبه دوم و منطقه شمال غرب با کسب ۳۲۳.۳۰ امتیاز رتبه سوم را به دست آوردند.

جدول زیر رتبه بندی منطقه‌ای را نشان می‌دهد:

سطح سوم رتبه‌بندی بر اساس تعداد دانشجویان دانشگاه‌ها انجام شد. در این رتبه‌بندی دانشگاه‌های دارای بالای ۵ هزار دانشجو با یکدیگر، دانشگاه‌های دارای ۲ هزار تا ۵ هزار دانشجو با یکدیگر و دانشگاه‌های دارای کمتر از ۲ هزار دانشجو نیز با یکدیگر مقایسه شده‌اند.

جدول‌های زیر این سه رتبه‌بندی را نشان می‌دهند:

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.