شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۵

گفتگو با رئیس کارگروه بسته تحول آموزش پاسخگو و عدالت محور منطقه 9 آمایشی

دکتر پروانه

مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان در هفته سرآمدی آموزش مصاحبه ای با دکتر پروانه، رئیس کارگروه بسته تحول آموزش پاسخگو و عدالت محور منطقه 9 آمایشی تهیه کرده است. در این مصاحبه درباره وظایف، اقدامات و شاخص های این بسته گفتگو کرده ایم .