چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۵

دبیرخانه نشریات دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد،

جلسه کمیته ارزیابی کمی نشریات دانشجویی برگزار شد

جلسه/مشهد

طرح رتبه‌بندی نشریات دانشجویی با هدف پایش مستمر کمی و کیفی نشریات، ایجاد آرشیو و بانک جامع آمار و اطلاعات، ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی فعالیت، ایجاد انگیزه در فعالان دانشجویی جهت ارتقاء سطح فعالیتها و همچنین ایجاد وحدت رویه در حمایت‌های مادی و معنوی از نشریات دانشجویی از ابتدای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ آغاز شده است.

به گزارش مفدامشهد، نخستین جلسه کمیته ارزیابی کمی نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۴۰۰ روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه برگزار شد و شماره‌های اخیر نشریات حاوی، سنسوریوم و کیمیاگر از حیث معیارهای کمی نظیر تنوع مطالب، تعداد عوامل دست اندرکار، داشتن سرمقاله و شناسنامه و همچنین فهرست، درج نام صاحبان آثار و... مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفت و امتیازات به دست آمده در سامانه خانه نشریات ثبت گردید؛ همچنین ارزیابی سایر شماره‌ها و دیگر نشریات منتشر شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دستور کارماهانه این کمیته قرار دارد.

در طرح رتبه‌بندی نشریات دانشجویی که توسط دبیرخانه نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی و برنامه‌ریزی شده است، هر نشریه دانشجویی توسط کارشناس نشریات دانشگاه و دو نفر از نمایندگان منتخب مدیران مسئول دانشجویان تحت عنوان «کمیته ارزیابی کمی نشریات» بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی و شاخص‌های کمی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و امتیازات به دست آمده در سامانه مربوطه ثبت خواهد شد. هر نشریه با توجه به امتیاز کسب شده در ۶ گروه« الف، ب، ج، د، هـ، و» رتبه‌بندی می‌شود.

طرح رتبه‌بندی نشریات دانشجویی با هدف پایش مستمر کمی و کیفی نشریات، ایجاد آرشیو و بانک جامع آمار و اطلاعات، ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی فعالیت، ایجاد انگیزه در فعالان دانشجویی جهت ارتقاء سطح فعالیتها و همچنین ایجاد وحدت رویه در حمایت‌های مادی و معنوی از نشریات دانشجویی از ابتدای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ آغاز شده است و ارزیابی کیفی توسط دبیرخانه نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام خواهد شد.

بر اساس شیوه‌نامه رتبه‌بندی نشریات، مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز بایستی ضمن ثبت‌نام در سامانه «خانه نشریات» نسبت به ثبت مشخصات نشریه متبوع خود اقدام نمایند؛ همچنین به محض انتشار شماره جدید، فایل الکترونیک نشریه را در این سامانه بارگزاری نمایند تا ضمن انجام ارزیابی کمی و کیفی، بر روی سایت گیشه نشریات منتشر و در دسترس عموم دانشگاهیان در سراسر کشور قرار گیرد.

دانشجویان علاقمند به فعالیت در حوزه نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۵۱۳۸۸۲۳۲۶۰ داخلی ۳۴۴ تماس حاصل نمایند.

خبرنگار: علی ابراهیمی