دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۸

برنامه های فرهنگی ویژه ماه مبارک رمضان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

قرآن کریم

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و به دلیل شرایط کرونایی کشور و منطقه، بمنظور پیشگیری از انتقال بیماری و ابتلاء همکاران به کووید ۱۹، ویژه برنامه های ماه مبارک رمضان که توسط مدیریت امور فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه برنامه ریزی و آماده شده است بصورت غیر حضوری و عمدتا در بستر فضای مجازی در دسترس قرار خواهد گرفت.

برنامه های روز اول:

برای مشاهده و شنیدن تلاوت قرآن کریم، ویژه روز اول ماه مبارک رمضان، اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده و شنیدن بخش اول از شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه(مکارم الاخلاق) با تدریس استاد محمدعلی انصاری، اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده و شنیدن سخنرانی جناب حجت الاسلام نوایی، کارشناس فرهنگی و مذهبی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شیراز، اینجا را کلیک کنید.

..........................................................................................................................................................................

برنامه های روز دوم:

برای مشاهده و شنیدن تلاوت قرآن کریم، ویژه دومین روز از ماه مبارک رمضان، اینجا را کلیک کنید.

..........................................................................................................................................................................

برنامه های روز سوم:

برای مشاهده و شنیدن تلاوت قرآن کریم، ویژه روز سوم رمضان المبارک، اینجا را کلیک کنید.

........................................................................................................................................................................

برنامه های روز چهارم:

برای مشاهده و شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، ویژه روز چهارم ماه پر فیض رمضان، اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده و شنیدن دومین بخش از شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه(مکارم الاخلاق) با تدریس استاد محمدعلی انصاری، اینجا را کلیک کنید.

......................................................................................................................................................................

برنامه های روز پنجم:

برای مشاهده و شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، ویژه روز پنجم ماه رمضان، اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده و شنیدن سخنرانی جناب حجت الاسلام نوایی با موضوع "صبر"، اینجا را کلیک کنید.

....................................................................................................................................................................

برنامه های روز ششم:

برای مشاهده و شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، ویژه ششمین روز از ماه مبارک رمضان، اینجا را کلیک کنید.

...................................................................................................................................................................

برنامه های روز هفتم:

برای مشاهده و شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، ویژه هفتمین روز از ماه مبارک رمضان، اینجا را کلیک کنید.

..................................................................................................................................................................

برنامه های روز هشتم:

برای مشاهده و شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، ویژه روز هشتم رمضان المبارک، اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده سومین بخش از شرح دعای مکارم الاخلاق، توسط استاد محمدعلی انصاری، اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده سخنرانی جناب حجت الاسلام نوایی در باب "تاثیرات مثبت دعا و نیایش، اینجا را کلیک کنید.

..............................................................................................................................................................

برنامه های روز نهم:

برای مشاهده و شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، ویژه روز نهم ماه سراسر فیض رمضان، اینجا را کلیک کنید.

.............................................................................................................................................................

برنامه های روز دهم:

برای مشاهده و شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، ویژه روز دهم ماه پر فیض رمضان، اینجا را کلیک کنید.

............................................................................................................................................................

برنامه های روز یازدهم:

برای مشاهده و شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، ویژه یازدهمین سحر دلنشین ماه مبارک رمضان، اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده چهارمین بخش از شرح دعای مکارم الاخلاق، توسط استاد محمدعلی انصاری، اینجا را کلیک کنید.

...........................................................................................................................................................

برنامه های روز دوازدهم:

برای مشاهده و شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، ویژه دوازدهمین سحر دلنشین ماه مبارک رمضان، اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده و شنیدن سخنان جناب حجت الاسلام نوایی در موضوع "فضل الهی"، اینجا را کلیک کنید.

..........................................................................................................................................................

برنامه های روز سیزدهم:

برای مشاهده و شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، ویژه سیزدهمین سحر دلنشین ماه مبارک رمضان، اینجا را کلیک کنید.

.........................................................................................................................................................

برنامه های روز چهاردهم:

برای مشاهده و شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، ویژه روز چهاردهم ماه مبارک رمضان، اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده پنجمین بخش از شرح و تفسیر دعای بیستم صحیفه سجادیه توسط استاد محمدعلی انصاری، اینجا را کلیک کنید.

.....................................................................................................................................................

برنامه های روز پانزدهم:

برای مشاهده و شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، ویژه روز پانزدهم ماه مبارک رمضان، اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده ویژه برنامه تصویری زادروز حضرت امام حسن مجتبی(ع)، اینجا را کلیک کنید.

..........................................................................................................................................

برنامه های روز شانزدهم:

برای مشاهده و شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در شانزدهمین روز نورانی از ماه مبارک رمضان، اینجا را کلیک کنید.

......................................................................................................................................

برنامه های روز هفدهم:

در هفدهمین روز از ایام سراسر سعادت رمضان المبارک، گوش جان می سپریم به تلاوت قرآن کریم. اینجا را کلیک کنید.

.....................................................................................................................................

برنامه های روز هجدهم:

برای مشاهده و شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در هجدهمین روز نورانی از ماه مبارک رمضان، اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده ششمین بخش از شرح و تفسیر دعای بیستم صحیفه سجادیه توسط استاد محمدعلی انصاری، اینجا را کلیک کنید.

............................................................................................................................

برنامه های روز نوزدهم:

برای مشاهده و شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در این صبح نورانی نوزدهم، اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده و شنیدن سخنرانی بسیار اثرگذار جناب حجت الاسلام نوایی، اینجا را کلیک کنید.

.........................................................................................................................

برنامه های روز بیستم:

برای مشاهده و شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، ویژه روز بیستم ماه مبارک رمضان، اینجا را کلیک کنید.

برای حضور در هفتمین نشست شرح دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه توسط استاد انصاری، اینجا را کلیک کنید.

......................................................................................................................

برنامه های روز بیست و یکم:

با عرض تسلیت به مناسبت شهادت مولی الموحدین، حضرت علی(ع)، برای شنیدن تلاوت روحبخش قرآن کریم، اینجا را کلیک کنید.

......................................................................................................................

برنامه های روز بیست و دوم:

برای مشاهده و شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، ویژه روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان، اینجا را کلیک کنید.

برای حضور در هشتمین نشست معرفت افزایی شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه با حضور استاد محمدعلی انصاری، اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده بخش اول از سخنرانی حضرت حجت الاسلام نوایی، با موضوع نشانه های اهل ایمان از دیدگاه رسول اکرم(ص)، اینجا را کلیک کنید.

..................................................................................................................................

برنامه های روز بیست و سوم:

برای مشاهده و شنیدن تلاوت روحبخش کلام الله مجید، ویژه شب نورانی بیست و سوم رمضان، اینجا را کلیک کنید.

................................................................................................................................

برنامه های روز بیست و چهارم:

برای مشاهده و شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، اینجا را کلیک کنید.

.............................................................................................................................

برنامه های روز بیست و پنجم:

برای مشاهده و شنیدن تلاوت آیات قرآن کریم در بیست و پنجمین روز از ماه مبارک رمضان، اینجا را کلیک کنید.

برای حضور در نهمین نشست شرح دعای مکارم الاخلاق، با تدریس استاد محمدعلی انصاری، اینجا را کلیک کنید.

............................................................................................................................

برنامه های روز بیست و ششم:

برای مشاهده و شنیدن تلاوت قرآن کریم در صبح بیست و ششمین روز از ماه مبارک رمضان، اینجا را کلیک کنید.

برای حضور در جلسه جناب حجت الاسلام نوایی با بخش دوم از موضوع "نشانه های اهل ایمان" اینجا را کلیک کنید.

...........................................................................................................................

برنامه های روز بیست و هفتم:

برای مشاهده و شنیدن تلاوت قرآن کریم، ویژه بیست و هفتمین روز از ماه مبارک رمضان، اینجا را کلیک کنید.

.......................................................................................................................

برنامه های روز بیست و هشتم:

برای مشاهده و شنیدن تلاوت آیات قرآن کریم، ویژه بیست و هشتمین روز از ماه مبارک رمضان، اینجا را کلیک کنید.

.....................................................................................................................

برنامه های روز بیست و نهم:

برای مشاهده و شنیدن تلاوت آیات قرآن کریم، ویژه آخرین ساعات ماه مبارک رمضان، اینجا را کلیک کنید.

برای حضور در کلاس درس شرح دعای مکارم الاخلاق، با تدریس استاد محمدعلی انصاری، اینجا را کلیک کنید.

سخنرانی جناب حجت الاسلام نوایی در خصوص پایان رمضان المبارک و اعمال و فضائل عید سعید فطر. اینجا را کلیک کنید.

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.