شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۰

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

انتشار رویدادهای فرهنگی ودانشجویی در رسانه‌ها باید با نگاه خلاقانه باشد

دکتر عابدینی

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: تولید و انتشارمحتوی خلاقانه رویدادهای حوزه فرهنگی و دانشجویی می تواند در فضای مجازی اثر بخش باشد.

به گزارش مفدا هرمزگان؛ دکترصدیقه عابدینی با تبریک سال جدید در دیدار با مدیرو کارکنان مفدا هرمزگان با اشاره به نفوذ بالای فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در جامعه، گفت: در سال گذشته دانشجویان در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری،جهادی و ...فعالیت خوبی را در ستاد دانشجویی کرونا استان داشته‌اند واین فعالیت در قالب متون رسانه‌ای می‌توانند به صورت ثبت مستند برای آیندگان اثربخش باشد.

عابدینی خاطرنشان کرد : با توجه به گسترش فضای مجازی تولید محتوی باید بر اساس ذائقه مخاطب صورت بگیرد تا بتوانند اثربخشی خوبی صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: گستردگی فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی موجب شده است تا دانشجویان درهمه بخش‌ها حضور فعالی داشته باشند وانتشار فعالیت‌های علمی، آموزشی و جهادی دانشجویان درقالب تولید محتوی چند رسانه‌ای و حضور در خط مقدم سلامت در ارتباط با کرونا مورد استقبال عمومی قرار گرفته است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تاکید براین نکته که علیرغم هم تنگناها و مشکلات درسال گذشته فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و...با جدیدت انجام گردیده است،تصریح کرد: رویکردهای نوینی درانجام فعالیت‌های دانشجویان در سال گذشته در حوزه های مختلف رقم خورده است که می تواند موجب ایجاد انگیزه آنها برای حضور مستمر دربرنامه های فرهنگی هنری آتی دانشگاه شود.