یکشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۹:۳۲

دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد؛

«سروش، آنزیم و سوفیست» مجوز انتشار دریافت کردند

کمیته ناظر بر نشریات

نهمین و آخرین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۹۹ روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه و در محل اتاق جلسات معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار شد و سه عنوان نشریه جدید دانشجویی مجوز انتشار دریافت کردند.

به گزارش مفدامشهد، نهمین و آخرین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۹۹ روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه و در محل اتاق جلسات معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار شد و سه عنوان نشریه جدید دانشجویی مجوز انتشار دریافت کردند.

در این جلسه که با حضور شخص دکتر فاطمه محرری «معاون فرهنگی و دانشجویی و رییس کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه» و دکتر محمد اسماعیل‌زاده «مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه و دبیر این کمیته» همراه بود، درخواست انتشار نشریه علمی و اجتماعی «آنزیم» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمد عطارباشی و نشریه «سوفیست» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی سهیل فروتن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. 

در ادامه این جلسه درخواست مجوز انتشار نشریه جدید دیگری با عنوان «سروش»، به صاحب امتیازی شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی دانشجویان و مدیرمسئولی «صادق باقری» به تصویب رسید؛ صادق باقری در حال حاضر دبیری شورای هماهنگی کانون‌ها دانشجویی را به عهده دارد؛ شورای سردبیری این نشریه که قرار است به صورت فصلنامه تهیه و منتشر شود، به عهده دبیران کانون‌های فرهنگی دانشگاه گذاشته شده است.


همچنین معرفی سردبیر جدید نشریه «دیار» و اضافه شدن شیوه انتشار مکتوب به نشریه «شریان» از دیگر مصوبات جلسه اخیر کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود؛ نشریه صوتی شریان تا پیش از این صرفا به صورت پادکست‌های هفتگی تولید و منتشر می‌شد.