جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۵

کلیپ / اخبار ۶۰ ثانیه‌ای صنفی _ رفاهی دانشگاه علوم پزشکی گناباد - شماره هشتم

کلیپ / اخبار ۶۰ ثانیه‌ای صنفی _ رفاهی دانشگاه علوم پزشکی گناباد - شماره اول

به همت سرویس صنفی رفاهی مفدا دانشگاه علوم پزشکی گناباد، هشتمین شماره از کلیپ‌های اخبار ۶٠ ثانیه‌ای این سرویس تولید شد.

تدوینگر: ملیحه زحمتی

نریشن: مهدیه جلیلی