پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۶

سرویس چند رسانه‌ای مفدا سیرجان تقدیم می‌کند؛

حال خوب و روزگار بعد از کرونا

حال خوب

سرویس چند رسانه‌ای رادیو مفدا سیرجان پادکستی در محوریت حفظ حال خوب و نگاه پر از مهر به اطرافمان با توجه به تغییر سبک زندگی ما در بعد از روزگار کرونا تقدیم می‌کند.

به گزارش مفدا سیرجان :رادیو مفدا سیرجان "پادکست حال خوب"را تقدیم میکند.