چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۹

برندگان مسابقه "ترجمه و تفسیر سوره حجرات"

دوره آموزش قرآن

آزمون نهایی دوره آموزشی "ترجمه و تفسیر سوره حجرات" با شرکت ۱۱۴ نفر از کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار گردید.

آزمون نهایی دوره آموزشی ترجمه و تفسیر سوره حجرات در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۹۹ به صورت مجازی از طریق سایت "مدرسه قرآنی مناهل" برگزار گردید.

در این دوره آموزشی ۱۱۴ نفر از کارکنان و دانشجویان این دانشکده شرکت نمودند.

برندگان این دوره آموزشی به شرح ذیل می‌باشد.

در ضمن برای کارکنانی که امتیاز لازم را کسب نموده باشند ۲۰ ساعت آموزشی ثبت‌خواهد شد.

یادآور می‌شود مراسم قرعه‌کشی با حضور کارمندان معاونت آموزشی و اساتید برگزار گرید.

مدرسه قرآنی مناهل
آزمون نهایی دوره آموزشی ترجمه و تفسیر سوره حجرات در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۹۹ به صورت مجازی از طریق سایت "مدرسه قرآنی مناهل" برگزار گردید.