چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۳

کارشناس آموزش کارکنان حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی معرفی شد

رئیس دانشگاه علوم پزشڪی ڪردستان طی ابلاغی علی اڪبر مظفری را به عنوان سرپرست موقت شبڪه بهداشت و درمان ڪامیاران منصوب ڪرد.

دکتر محمد اسماعیل زاده قائم مقام معاون دانشجویی فرهنگی طی ابلاغی خانم الناز زینالی را به عنوان کارشناس آموزش کارکنان حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی منصوب کرد.

به گزارش مفدا مشهد، دکتر محمد اسماعیل زاده قائم مقام معاون دانشجویی فرهنگی طی ابلاغی خانم الناز زینالی را به عنوان کارشناس آموزش کارکنان حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی منصوب کرد.

در این ابلاغ آمده است:

سرکار خانم الناز زینالی

احتراماً، بدینوسیله سرکارعالی به عنوان "کارشناس آموزش کارکنان حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی " معرفی می گردید تا با اتکال به خداوند متعال و بهره جویی از حداکثر توان و تجربه خود و زیر نظر مسئول محترم اموراداری حوزه انجام وظیفه نمایید.

خبرنگار: حمید دهقانیان