سه‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۸

یازدهمین برنامه "رادیو سالمندان" در دانشگاه علوم پزشکی گناباد تولید شد

یازدهمین برنامه رادیو سالمندان - گناباد

یازدهمین برنامه "رادیو سالمندان" به همت گروه پرستاری سالمندی دانشکده پرستاری، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت و سرویس چندرسانه‌ای مفدا دانشگاه علوم پزشکی گناباد تولید شد.

به گزارش مفدا – گناباد، فصل اول مجموعه رادیو سالمندان در ۱۰ قسمت به پایان رسید و حال فصل دوم آن نیز با موضوعات مختلفی آغاز گردیده است.

در اولین اپیزود از فصل دوم این برنامه به موضوع « تاب آوری، بحران کرونا و سالمندان » پرداخته شده است.

این برنامه زیر نظر علمی " دکتر لیلا صادق‌مقدم " دارای مدرک کارشناسی ارشد روان‌پرستاری و دکتری سالمند شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تولید شده است.

گویندگان این برنامه " سعید خیاط کاخکی " و " حسام دولت آبادی " و ویراستار خوانش هم " حسام دولت آبادی " بوده که توسط " سعید خیاط کاخکی " تنظیم و تدوین شده است.