دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۳

به فرزندان خود بیاموزیم که در پایان سال

چهار شنبه سوری را به چهار شنبه سوزی مبدل نکید

چهار شنبه سوری

ازآنجایی که در پایان هر سال در کشور عزیزمان ایران با توجه به رسوم وآدابی که از گذشتگان ما به یادگار مانده است در چهار شنبه آخر سال که به نام چهار شنبه سوری نامیده شده است با یک نگاه به اطرافمان متوجه این موضوع میشویم که برخی از کودکان با خرید مواد آتش زاومحترقه باعث آتش سوزی در خانه ویا درسطح شهر میشوند که در برخی موارد با توجه به گزارشهای اورژانس باعث خسارتهای جبران ناپذیری اعم از سوختگی های شدید ویا در برخی موارد منجر به فوت میشود که این نیاز به هوشیاری خانواده ها وکنترل فرزندان خود در این روز را میطلبد.