شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۸

تزریق واکسن کرونا روسی در سیرجان هم زمان با آغاز طرح

حال همه ی در یافت کنندگان واکسن کرونا خوب است.

واکسیناسیون کرونا

دکتر جهانشاهی معاونت در مان دانشکده علوم پزشکی سیرجان با اعلام این مطلب که از زمان تزریق واکسن کرونای روسی در سیرجان همه ی گیرنده گان این واکسن در حال عمومی خوب و مناسب میباشند .

 به گزارش مفدا سیرجان :معاون در مان دانشکده علوم پزشکی سیرجان افزود :ما به طور مستمر و مداوم  در یافت کنندگان واکسن  روسی در شهرستان را رصد میکنیم  و عوارض احتمالی را پایش میکنیم 

گفتنی است با آغاز طرح واکسیناسیون  علیه بیماری کوید 19 همزمان با سراسر کشور در سیرجان نیز به 18 نفر از پرسنل بخش آی .سی.یو بیمارستان امام رضا(ع) ودکتر غرضی سیرجان این واکسن تزریق شد که بحمد الله تا به امروز حال همه ی این عزیزان مناسب وهیچ گونه عوارضی نداشته اند.