شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۴

تلویزیون خبری مفدا مشهد ویژه اخبار دی منتشر شد

تلویزیون خبری مفدا مشهد

تلویزیون خبری مفدا مشهد شامل اهم اخبار معاونت دانشجویی فرهنگی منتشر شد.