شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۶

اعضای کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی منطقه ۹ منصوب شدند

خبر فرهنگي مفدا مشهد

در راستای تحقق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تمرکززدایی در تصمیم‌سازی‌ها، توجه بیشتر به مزیت‌ها و قابلیت‌های منطقه‌ای و مشارکت عملی دانشگاه‌ها در برنامه‌ریزی‌ها، کارگروه‌های مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در سه سطح ستادی، منطقه ای و دانشگاهی تشکیل شدند.

به گزارش مفدا مشهد، در راستای تحقق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تمرکززدایی در تصمیم‌سازی‌ها، توجه بیشتر به مزیت‌ها و قابلیت‌های منطقه‌ای و مشارکت عملی دانشگاه‌ها در برنامه‌ریزی‌ها، کارگروه‌های مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در سه سطح ستادی، منطقه ای و دانشگاهی تشکیل شدند.

دکتر سیماسادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، طی احکام جداگانه ای دکتر فاطمه محرری معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به عنوان عضو کارگروه مشورتی ستاد وزارت متبوع و رییس کارگروه مشورتی امور فرهنگی ودانشجویی  منطقه ۹ و دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی و منصوب کرد.

در همین راستا دکتر فاطمه محرری طی احکام جداگانه ای، دکتر علی صباغ گل مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به عنوان دبیر کارگروه منطقه ۹ و دانشگاه ، دکتر محمد اسماعیل زاده مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه را به عنوان عضو و دکتر آرزو حسین زاده را به عنوان کارشناس مسئول این کارگروه ها منصوب کرد.

خبرنگار: حمید دهقانیان