سه‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۷

اداره امور فرهنگی دانشجویان و کارکنان منتشر کرد؛

کلیپ فصل نو نشاط علمی ویژه معرفی انجمن های علمی دانشجویی / قسمت دوم

فصل نو نشاط علمی

هدف از برگزاری فصل نو نشاط علمی ایجاد فضای مناسب جهت آشنایی دانشجویان ورودی جدید با فعالیت های علمی دانشجویان و تقویت روحیه گروهی برای شرکت در برنامه‌های مختلف علمی دانشجویی دانشگاه می باشد که با توجه به شیوع بحران کرونا امسال به صورت مجازی ارائه گردید.