شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۵

در واحد پژوهش در آموزش علوم پزشکی کمیته‌ ی تحقیقات دانشجویی؛

در «بُعد چندم» با صحبت‌های نخبه‌ علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد همراه ما شوید/کلیپ/ بخش سوم

بعد چندم

واحد پژوهش در آموزش علوم پزشکی کمیته‌ ی تحقیقات دانشجویی در پروژه‌ی «بُعد چندم»، پای صحبت‌ نخبه‌های علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد می‌نشیند و از سختی‌های مسیر با آن‌ها گپ می‌زند.دومین مهمانان این برنامه فاطمه گلدانی، رنک ورودی مهر ۹۵، عضو بنیاد ملی نخبگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد(۹۷-۹۸-۹۹) و مدرس و لیدر مدارس پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی و مینا حکاک دخت رنک ورودی بهمن ۹۶،عضو هسته مرکزی و واحد مطالعات و پژوهش کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی مشهد(۹۷-۹۸) و دیپلم افتخار حیطه تفکر علمی در یازدهمین دوره المپیادهای علمی(۹۸) می باشند.