یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۰

با برنامه ریزی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار می شود ؛

وبینار علمی کاربردی تغذیه و کرونا

وبینار

وبینار علمی کاربردی تغذیه و کرونا با برنامه ریزی مدیریت توسعه آموزش در پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده بهداشت (گروه تغذیه) دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار می شود.

به گزارش مفدا کرمان، وبینار علمی کاربردی تغذیه و کرونا با برنامه ریزی مدیریت توسعه آموزش در پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده بهداشت (گروه تغذیه) دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار می شود.

سخنرانان این وبینار به شرح زیر می باشند:

دکتر بهروز طلایی - موضوع: کرونا و تغذیه کودکان و نوجوانان، مکمل های غذایی 

دکتر عادله خدابخشی - موضوع: کرونا و تغذیه سالمندان 

دکتر صبا لولویی - موضوع: کرونا و امنیت غذایی 

دکتر نوا مرشدزاده - موضوع: کرونا و چاقی و نیازهای تغذیه ای ماکرونوترینت ها

این وبینار یکشنبه ۲۱ دی ماه ساعت ۱۰ الی ۱۲ از طریق لینک زیر برگزار خواهد شد :

http://vc2.kmu.ac.ir/vresearch