دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۶

در اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

پادکست خودمراقبتی/ قسمت دوم

هر روز با پادکست‌های روانشناسی

پادکست خودمراقبتی در ۲ قسمت توسط اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی مشهد تهیه شده است جهت شنیدن قسمت دوم این مجموعه که با توصیه پریسا شاهرخی، دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت است، را گوش فرا می دهیم.