معرفی دبیران سرویس مفدا گیلان

پایگاه خبری مفدا گیلان، رسانه رسمی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان است که با ۵ دبیر سرویس در حال فعالیت است.

دبیر سرویس فرهنگی:

نام ونام خانوادگی: فائزه سبحانی فر

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی پرستاری

سال ورود به  دانشگاه: بهمن ۱۳۹۵

ایمیل: faezesobhanifar@gmail.com

دبیر سرویس صنفی رفاهی:

نام ونام خانوادگی: نادیا مسعودی

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی

سال ورود به  دانشگاه: مهر ۱۳۹۶

ایمیل: nadiamasoudi۷۸۳@gmail.com

دبیر سرویس علمی آموزشی:

نام ونام خانوادگی: اشرف ستوهیان

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی

سال ورود به  دانشگاه: مهر ۱۳۹۶

ایمیل: ashraf.sotoohian@gmail.com

دبیر سرویس ورزشی:

نام ونام خانوادگی: مهسا سام خانیانی

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای

سال ورود به  دانشگاه: مهر ۱۳۹۶

ایمیل: mahsa.samkhaniani@gmail.com

دبیر سرویس چند رسانه ای: 

نام ونام خانوادگی: مریم حقدادی

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای

سال ورود به  دانشگاه: مهر ۱۳۹۶

ایمیل:

sendComment

    commentHint
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.