شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۹

توضیحات معاون آموزشی، دانشجویی دانشکده از گلایه منتشر شده برخی دانشجویان دختر در رسانه ها در مورد خوابگاه

دکتر مسعودی

معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سیرجان در تشریح گلایه برخی از دانشجویان دختر این دانشکده در مورد خوابگاه دانشجویی و برگزاری ترم تحصیلی که در برخی رسانه ها منتشر شده است، گفت: از سال ۹۳ در دفترچه انتخاب رشته ذکر شده و به دانشجویان نیز اعلام می شود که دانشکده علوم پزشکی سیرجان نسبت به دانشجویانی که در سیرجان تحصیل می کنند به هیچ عنوان تعهد تامین خوابگاه ندارد اما با این وجود در طول این سال ها تا سال گذشته جهت رفاه حال دانشجویان خود، دانشجویان دختر را در ساختمانی متعلق به دانشکده و پسران را در خوابگاه مشارکتی اسکان داده است.

دکتر محمودرضا مسعودی افزود: خوابگاه استیجاری پسران در سال گذشته به صورت مشارکتی اداره می شد که با توجه به اینکه صاحب ملک مذکور حاضر به تمدید قرارداد نشده و متقاضی تخلیه ملک بود، تخلیه شد و با وجود پیگیری های مکرر هیچ فضای مناسب دیگر در خصوص جایگزین کردن خوابگاه در شهر وجود نداشت از دانشگاه های دیگر در این مورد درخواست کمک کردیم که دانشگاه آزاد حاضر به قرار دادن قسمتی از خوابگاه دختران خود در اختیار دانشکده علوم پزشکی شد، خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی دارای استانداردهای لازم بوده لذا تصمیم هیئت رئیسه دانشکده بر این شد که خوابگاه فاطمیه (کاشانی) جهت اسکان دانشجویان پسر در نظر گرفته شود و دانشجویان دختر به خوابگاه دانشگاه آزاد انتقال پیدا کنند که با این تصمیم گیری مشکل اسکان دانشجویان پسر و دختر حل می شود.

وی ادامه داد: خوابگاهی که در حال حاضر برای دانشجویان دختر دانشکده علوم پزشکی در نظر گرفته شده دارای امنیت لازم و با استانداردهای خوابگاهی هست که دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان نیز از آن استفاده می کنند، داخل منطقه شهری واقع در پردیس دانشگاهی این دانشگاه است و امکانات لازم برای دانشجویان دختر دو دانشگاه را دارد. اما با این وجود سرویس اتوبوس دانشکده برای رفت و آمد دانشجویان به کلاس ها و همچنین به مرکز شهر برای رفع نیازهای دیگر دانشجویان در نظر گرفته شده است. با وجود عدم تعهد تامین خوابگاه  نیمی از هزینه توافق شده برای خوابگاه اجاره ای توسط دانشکده علوم پزشکی پرداخت می شود و برای جلوگیری از تبعیض، پسران نیز مبلغ ۵۰ درصدی که دختران می پردازند را بابت حضور در خوابگاه بایستی پرداخت کنند.

این عضو هیات علمی دانشگاه اظهار کرد: از آنجا که ستاد ملی کرونا تصمیم قطعی در مورد بازگشایی دانشگاه ها نداشت، از سویی به ترم تحصیلی جدید نزدیک شده و تصمیم برای برگزاری کلاس های عملی و کارآموزی گرفته شد، مجبور به اطلاع رسانی با قید فوریت برای جا به جایی خوابگاه دختران به محل خوابگاه جدید شدیم تا هر چه زودتر ترم جدید برگزار شود لذا به دانشجویان دختر اعلام شد برای تحویل گرفتن وسایل شخصی و خوابگاهی خود اقدام کنند و در صورتی که خودشان نمی خواهند حضور داشته باشند نماینده ای معرفی نمایند یا به یکی از همکاران خانم نمایندگی دهند که وسایلشان را تحویل بگیرند؛ گرچه طبق قانون خوابگاه ها در چنین شرایطی به دانشکده اجازه جمع آوری و بسته بندی وسایل دانشجویان با حضور همکاران خانم دانشکده، نماینده حراست و ثبت صورتجلسه مکتوب جهت نگهداری یا جا به جایی به خوابگاه جدید داده شده است که این پیشنهاد هم به دانشجویانی که قصد حضور نداشتند، داده شده است اما بسیاری از دانشجویان دختر خود تمایل دارند که شخصا اقدام کنند. ذکر این نکته لازم است که طبق قانون خوابگاه ها در پایان هر ترم تا شروع ترم بعدی بایستی وسایل دانشجویان تحویلشان شود و اتاق خوابگاهی تحویل گردد اما برای رفاه حال دانشجویان دانشکده هر ترم اتاق خوابگاه را تا ترم های بعدی همچنان در اختیار دانشجو قرار می داد.

 دکتر مسعودی تاکید کرد: ترم تحصیلی جاری به صورت مجازی برای کلاسهای تئوری و یا حضوری برای کلاس های عملی و کارآموزی پس از تصمیم ستاد ملی کرونا در این رابطه آغاز و اطلاع رسانی خواهد شد و اقدامات انجام شده صرفا جهت آمادگی برای تصمیمات ابلاغی آتی ستاد ملی کرونا بوده است