یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۹

برگزیدگان جشنواره قرآنی دارای حد نصاب نمره ی آموزشی

جشنواره قرانی 5

برگزیدگان جشنواره قرآنی

اسامی شرکت کنندگانی که در بخش کتبی بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور شرکت نموده اند و حد نصاب نمره جهت ارزشیابی آموزشی را کسب کرده اند

فایل اسامی

نام و نام خانوادگی

رشته امتحانی

محل خد مت

نمره

رضا رشیدی

احکام

گناوه

70

حلیمه زارعی

احکام

گناوه

79

صدیقه صادقی زاده

احکام

گناوه

71

مریم السادات شمسی زاده

احکام

گناوه

79

سکینه بارانی

احکام

گناوه

74

قاسم قنبری

احکام

گناوه

67

حسین عبدالهی

احکام

گناوه

62

فاطمه حیدری

احکام

گناوه

71

طیبه خضراب

احکام

گناوه

78

لیلا تعادل کردار

احکام

گناوه

83

سکینه حیدری

احکام

گناوه

86

صغری رستمی

احکام

گناوه

66

سید مریم موسوی

احکام

گناوه

86

مژگان خوسر

احکام

گناوه

86

فاطمه شهریاری

احکام

گناوه

67

فاطمه رستمی

احکام

گناوه

66

عبدالحسین موسوی

احکام

گناوه

69

زینب رستمی

احکام

گناوه

71

معصومه عرب زاده

احکام

گناوه

82

اسماء حسن زاده

احکام

گناوه

72

راضیه دیلمی

احکام

گناوه

62

عبدالرضا کرمی

احکام

گناوه

74

کبری خرم ابادی

احکام

گناوه

62

شبنم برامکه

احکام

گناوه

62

بهجت شمسی زاده

احکام

گناوه

62

سهراب ایرکی

احکام

گناوه

66

خدیجه محمدی

احکام

گناوه

82

خاور قنبری

احکام

گناوه

82

سهیلا محمد علیپور

احکام

گناوه

67

صغری ملک

احکام

گناوه

54

مرضیه فتاحیان

احکام

گناوه

54

نسرین خضراب

احکام

گناوه

54

مریم نعمتی

احکام

گناوه

54

زهرا نصرتی

با اشنایی سیره معصومین

گناوه

104

صغری حیات داوودی

با اشنایی سیره معصومین

گناوه

98

معصومه نجفی

با اشنایی سیره معصومین

گناوه

102

سمیه زارع

با اشنایی سیره معصومین

گناوه

104

مرجان فروردین

با اشنایی سیره معصومین

گناوه

104

اسماء صیادنیک

با اشنایی سیره معصومین

گناوه

104

امنه معینی

با اشنایی سیره معصومین

گناوه

104

حمیده ملک حیاتی

با اشنایی سیره معصومین

گناوه

104

یگانه محمدی

با اشنایی سیره معصومین

گناوه

104

سیده رباب شاهمیرنسب

با اشنایی سیره معصومین

گناوه

96

اشرف امیری

پرسمان قرانی

گناوه

72

منیژه فولادی

پرسمان قرانی

گناوه

70

فرزانه خلفی

پرسمان قرانی

گناوه

72

بتول السادات حسینی

پرسمان قرانی

گناوه

87

فرخنده فال حصیری

پرسمان قرانی

گناوه

72

هاجر عوض پور

پرسمان قرانی

گناوه

68

بتول پیشاهنگ

اشنایی با ترجمه و تفسیر قران کریم

گناوه

80

اعظم خدری

اشنایی با ترجمه و تفسیر قران کریم

گناوه

86

مهین باور

نهج البلاغه

گناوه

75

فاطمه خلف نیا

نهج البلاغه

گناوه

86

رقیه عبداللهی

نهج البلاغه

گناوه

93

مرضیه عباسی

نهج البلاغه

گناوه

119

مرضیه خادمی

نهج البلاغه

کناوه

83

زینب خلیفه لیراوی

نهج البلاغه

گناوه

72

اشکان لیراوی

نهج البلاغه

گناوه

89

نورالهدی رزمی

نهج البلاغه

گناوه

72

خدیجه حیاتدار چهار مال

نهج البلاغه

گناوه

103

هاجر زمانی

نهج البلاغه

گناوه

119

سکینه رزمجو

نهج البلاغه

گناوه

123

مریم خرم ابادی

نهج البلاغه

گناوه

91

طلا خرم ابادی

نهج البلاغه

گناوه

91

ماهرخ رجایی بهبهانی

نهج البلاغه

گناوه

91

جعفر محمدی

نهج البلاغه

گناوه

89

زهره حیدری

نهج البلاغه

گناوه

123

حلیم شهابی

نهج البلاغه

گناوه

80

رباب مندلی زاده

نهج البلاغه

گناوه

79

مهدی خواجه

حفظ موضوعی قران کریم

گناوه

71

امنه یوسفی

اشنایی با احادیث اهل بیت

گناوه

72

سکینه یوسفی

اشنایی با احادیث اهل بیت

گناوه

72

صدیقه حیدری

اشنایی با احادیث اهل بیت

دشتی

78

پیمان قائدی

اشنایی با سیره معصومین

دشتی

62

احسان اسکندری

اشنایی با سیره معصومین

دشتی

87

عماد زارعی

اشنایی با سیره معصومین

دشتی

75

حدیث روزانی

اشنایی با سیره معصومین

دشتی

87

سوسن حیدری

اشنایی با سیره معصومین

دشتی

79

زینب روانشناس

اشنایی با سیره معصومین

دشتی

68

محدثه حیاتی

اشنایی با سیره معصومین

دشتی

71

سکینه قاسمی صداقت

اشنایی با سیره معصومین

دشتی

80

پریزاد خورشیدی

اشنایی با سیره معصومین

دشتی

68

اسیه بشاری

اشنایی با سیره معصومین

دشتی

75

محدثه حیاتی

اشنایی با سیره معصومین

دشتی

71

محبوبه جوکار

اشنایی با سیره معصومین

دشتی

83

فاطمه بردستانی

اشنایی با سیره معصومین

دشتی

71

جعفربحرانی

اشنایی با سیره معصومین

دشتی

62

صفورا سادات نواده عباسی

نهج البلاغه

دشتی

99

عالیه جعفرزاده

نهج البلاغه

دشتی

76

سید اسماء هاشمی

احکام

دشتی

79

علیرضا زارعی

احکام

دشتی

59

محدثه روزگر

احکام

دشتی

64

محدثه منصوی

احکام

دشتی

58

لیلا پیامی نیا

نهج البلاغه

بوشهر

115

حدیث ممسنی

نهج البلاغه

بوشهر

111

صدیقه بهی

نهج البلاغه

بوشهر

115

سلیمه کازرونی منفرد

نهج البلاغه

بوشهر

92

ابراهیم اسماعیل پور

نهج البلاغه

بوشهر

68

محمد جواد جمالی

نهج البلاغه

بوشهر

68

معصومه معصومی

احکام

بوشهر

69

عبدالرضا تاسا

احکام

بوشهر

82

فرشته کوه پیما

احکام

بوشهر

68

اسماء بحرینی

احکام

بوشهر

58

هاجرتمیمی

احکام

بوشهر

74

فاطمه محمدی

احکام

بوشهر

66

میثم حیدری

احکام

بوشهر

68

محمد صادقی نژاد

احکام

بوشهر

77

حمید رحمانی

احکام

بوشهر

78

امین صداقت

احکام

بوشهر

86

عبدالعلی اکبری صدیق

احکام

بوشهر

79

حکیمه اسوار

احکام

بوشهر

68

هاجر جابری

احکام

بوشهر

84

الهام عموری

احکام

بوشهر

74

طیبه احمدزاده

حفظ موضوعی قران کریم

بوشهر

85

حافظ گودرزی

ترجمه تفسیر قران کریم

بوشهر

75

اسیه کودکی فرد

ترجمه تفسیر قران کریم

بوشهر

83

نسرین حیدری

اشنایی با سیره معصومین

بوشهر

68

منصور زنده بودی

اشنایی با سیره معصومین

بوشهر

83

حسین شهرالله

اشنایی با سیره معصومین

بوشهر

80

مهدی ابراهمی زاده

احکام

دیلم

82

علی قنبری

احکام

دیلم

86

خدیجه خدری

احکام

دیلم

75

خدیجه دیلمی

احکام

دیلم

92

نهضت حسن پور

احکام

دیلم

64

محمد بهبهانی

احکام

دیلم

83

راضیه خلیفه

احکام

دیلم

82

عادل کاظمی

احکام

دیلم

83

غلامرضا حسین زاده

احکام

دیلم

86

محمد اقاجری

احکام

دیلم

82

فاطمه کنار کوهی

احکام

دیلم

82

فاطمه حسن پور

نهج البلاغه

دیلم

83

فرزانه خلیفه

نهج البلاغه

دیلم

79

منیژه تنگستانی

نهج البلاغه

دیلم

123

لیلا بازدی

نهج البلاغه

دیلم

87

سیده رقیه فاطمی

نهج البلاغه

دیلم

122

خدیجه حسنی

نهج البلاغه

دیلم

123

فاطمه علی مرادی

نهج البلاغه

دیلم

83

سکینه عطار

نهج البلاغه

دیلم

88

خدیجه حسینی

نهج البلاغه

دیلم

92

هادی تنگستانی

اشنایی با احادیث اهل بیت

دیلم

94

مریم حمادی

اشنایی با سیره معصومین

دیلم

95

مهرسا یوسفی

اشنایی با سیره معصومین

دیلم

107

بازودار

اشنایی با سیره معصومین

دیلم

107

الهام بهمنی

اشنایی با سیره معصومین

دیلم

111

حکیمه گله گیری

اشنایی با سیره معصومین

دیلم

110

کبری اسفندی

اشنایی با سیره معصومین

دیلم

95

جهانشیر شهنه

اشنایی با سیره معصومین

دشستان

72

لیلا مختاری

اشنایی با سیره معصومین

دشستان

100

سیما افراشته

اشنایی با سیره معصومین

دشستان

104

لیلا محمدزادگان

اشنایی با سیره معصومین

دشستان

93

یعقوب ارمی

اشنایی با سیره معصومین

دشستان

100

لیلا نامی نظری

اشنایی با سیره معصومین

دشستان

105

حسین دهقانی مفرد

اشنایی با سیره معصومین

دشستان

101

کبری محمدی دهدار

اشنایی با سیره معصومین

دشستان

103

یونس خوش بختیاری

احکام

کنگان

58

همت مردانی

احکام

کنگان

90

مهدی فخاری

احکام

کنگان

82

احمد زارعی

احکام

کنگان

82

عبدالجلیل محمدی

حفظ موضوعی قران

کنگان

119

لیلا حسن عالی

اشنایی با سیره معصومین

تنگستان

78

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.