شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۸

اداره قرآن و عترت :

کارشناس قرآن و عترت دانشگاه : سر کارخانم علومی

تلفن تماس : ۲۲  و ۰۲۳۳۳۴۴۱۰۲۱      داخلی  ۲۱۳۱

 محورهای اصلی فعالیت های قرآن وعترت در دانشگاه   :

۱)تمسک به ثقلین (قرآن واهل بیت علیهم السلام )

۲)تعمیق آشنایی هر چه بیشتر دانشگاه هیان با قرآن کریم ،نهج البلاغه وصحیفه سجادیه

۳)شناسایی وشکوفایی هر چه بیشتر استعدادهای قرآنی

۴)گسترش معرفت وبصیرت دینی وترویج باورها وارزش های اسلامی

۵)یافتن راه مناسب برای کاربرد ی سازی آموزه های قرآنی در زندگی روز مره

۶)گسترش حوزه تحقیق وپژوهش در خصوص موضوعات کاربردی قرآن وعترت به ویژه در حوزه بهداشت وسلامت

سرفصل های فعالیت قرآن وعترت

الف ) -برنامه های پژوهشی :

-برگزاری کارگاه روش تحقیق جهت علاقمندان به پژوهش های قرآنی

-مشارکت در برگزاری کنگره قرآن پژوهی وطب دانشگاه

-حمایت از پایان نامه های قرآ نی دانشجویان

-انجام مطالعات به منظور گردآوری وتدوین آیات واحادیث مرتبط با حوزه بهداشت وسلامت

-احصاء ،گرد آوری وتدوین مسائل مبتلا به بهداشت وسلامت فردی واجتماعی با رویکرد راه حل های قرآ نی وآموزه های دینی

ب) آموزش های عمومی وتخصصی :

-برگزاری کلاسهای روخوانی وروا ن خوانی قرآن کریم

-برگزاری دوره های تفسیر وتدبر در قرآن کریم

-برگزاری کارگاه آموزش مهارت های زندگی قرآنی

-برگزاری دوره های حفظ قرآن کریم

-انجام مطلعات ارزشیابی آموزش عمومی قرآن کریم

ج) فعالیتهای تبلیغی وترویجی

-برگزاری مسابقات وجشنواره های قرآنی دانشگاهی

-برگزاری کرسی تلاوت –دانشگاهی –قرآن کریم

برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوعات قرآنی

راه اندازی کرسی نظریه پردازی قرآن کریم

برگزاری نشست های علمی –تخصصی قرآن وحدیث

برگزاری دوره های دانش ومهارت افزایی قرآن (نشست های تخصصی –سمینارها –و...)

اهم برنامه های انجام شده اداره قرآن وعترت با همکاری کانون قرآن وعترت دانشگاه :

۱-ارزیابی قرآنی دانشجویان جدید الورود

۲- برگزاری کلاسهای قرآنی در خوابگاه های دانشجویی (کلاس تفسیر ،کلاس قراءت و...)

۳- برگزاری محفل قرآنی در دانشگاه

۴-ارتقاء سطح قرآنی داشجویان

۵- برگزاری مسابقات قرآن ویژه ی دانشجویان ،اساتید وکارکنان

۶-برگزاری طرح تابستانی قرآن کریم ویژه ِ ی کارکنان ،اساتید وفرزندان

۷-اجرای برنامه اتوماسیونی در محضر قرآن

۸- اعزام دانشجویان ،اساتید وکارکنان به جشنواره های کشوری وملی

۹-انتشار نشریه قرآنی نسیم وحی

۱۰-فضا سازی قرآ نی در مراکز تحت پوشش

۱۱-ارتباط با همه مراکزتحت پوشش دانشگاه بوسیله معین نمودن رابطان قرآنی 

واحد سیاسی و اجتماعی 

اهم وظایف این واحد عبارت است از:

§ تدوین و اجرای طرحهای علمی در جهت افزایش مشارکت سازمان یافته دانشجویان در فعالیتهای اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی دانشگاه .

§ ارتباط مستمر با تشکلهای اسلامی و کانونهای اجتماعی دانشجویان در جهت حمایت مادی و معنوی از فعالیتهای مفید و سازنده آنها .

§ مطالعه مستمر و سنجش مداوم علمی از گرایشها و نگرشهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه با همکاری واحد ذیربط ، در جهت برنامه ریزی صحیح با شناخت آگاهانه از وضعیت موجود .

§ برنامه ریزی و اجرای برنامه هایی که متناسب با نیازها ، رشد آگاهی وتقویت توان تجزیه وتحلیل دانشگاهیان در حوزه مسائل فرهنگی اجتماعی و سیاسی را به دنبال دارد .

§ بررسی هنجارها ، چالشها ، آسیبها و بحرانهای فرهنگی اجتماعی حاکم بر جامعه دانشگاهی و تدوین و ارائه طرحهای راهبردی در جهت دفع یا تقلیل ناهنجاریهای شایع .

§ برنامه ریزی و اجرای برنامه های مفید در مناسبتهای ملی .

§ نظارت و پیگیری مستمر در امر اجرای بخشنامه ها ، آیین نامه ها و دستور العملهای شورای انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه در حوزه مسائل سیاسی واجتماعی مرتبط با دانشگاه .

وا حد هنری وادبی

اهم وظایف این واحد عبارت است از :

§ مطالعه و برنامه ریزی جهت ایجاد بسترهای مناسب برای شکوفایی استعدادهای هنری و ادبی دانشجویان ترجیحا در قالب کانونهای دانشجویی .

§ سازماندهی و نظارت بر فعالیتهای کانونهای ادبی وهنری .

§ پشتیبانی آموزشی ،فکری و تجهیزاتی از کانونهای ادبی و هنری دانشجویان .

§ برنامه ریزی جهت گسترش آموزشهای ادبی و هنری در بین عناصر دانشگاهی .

§ مطالعه و تدوین طرحهای مناسب جهت تعمیق اخلاق انسانی و مبانی فکری و دینی از طریق برنامه های ادبی و هنری در بین دانشجویان.

§ برنامه ریزی و اجرای برنامه های ادبی و هنری د ر مراسم مختلف دانشگاه .

§ ارزیابی فعالیتها و برنامه های ادبی و هنری از حیث کارآیی و اثر بخشی با همکاری واحد ذیربط .

§ پیگیری و ایجاد تسهیلات لازم به منظور حضور فعال دانشجویان در جشنواره ها و نمایشگاهها ی ادبی و هنری سراسری .

§ تشکیل و اداره امور دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی .

§ برنامه ریزی و نظارت مستمر در نشریات دانشگاهی به منظور ارتقاء کمی وکیفی آنها .

§ پشتیبانی مادی و معنوی از نشریات دانشگاهی .

§ نظارت و پیگیری مستمر در امور اجرای بخشنامه ها ، آیین نامه ها و دستورالعمل های شورای انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت وآموزش پزشکی و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه در حوزه مسائل هنری و ادبی .

§ مستند سازی فعالیتهای ادبی و هنری دانشگاه.

واحد معارف د ینی و مطالعات فرهنگی 

اهم وظایف این واحد عبارت است از :

§ مطالعه و برنامه ریزی جهت ایجاد و گسترش کانونهای دینی ، فکری و مطالعاتی دانشگاهیان .

§ پشتیبانی فکری ،آموزشی و تجهیزاتی از کانونهای دینی ،فکری و مطالعاتی .

§ پیگیری و حمایت از فعالیتهای دینی تشکلهای اسلامی دانشگاهیان .

§ مطالعه وتدوین طرح مناسب جهت ترویج فرهنگ تحقیق و تفکر و گفتگو درآحاد عناصر دانشگاهی.

§برنامه ریزی و اجرای برنامه های فکری ، فرهنگی و دینی در سطح دانشگاه ، به ویژه در مناسبتهای مذهبی .

§نظارت وپیگیری مستمر در امر اجرای بخشنامه ها ، آیین نامه ها و دستور العمل های شورای انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه درحوزه مسائل دینی و مطالعاتی

§پیگیری و ایجاد تسهیلات لازم به منظور حضور فعال دانشجویان در همایش ها ،مراسم وبرنامه های دینی سراسری و منطقه ای.

§ارزیابی فعالیتها و برنامه ها ی دینی از حیث کار آیی و اثر بخشی و ارائه طرح های لازم جهت ارتقاء سطح آنها با همکاری واحد ذیربط .

§مطالعه و شناسایی چالشها ، شبهات و گرایشات و دانشجویان و دانشگاهیان در حوزه مسائل اعتقادی و فکری و برنامه ریزی در جهت ایجاد نیازهای حقیقی در سطوح مختلف فکری جامعه دانشگاهی.

واحد فوق برنامه

اهم وظایف این واحد عبارت است از :

§ مطالعه و برنامه ریزی در جهت ایجاد نشاط و پویایی سالم در محیط دانشجویی.

§ مطالعه و برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح امور فوق برنامه و پر کردن اوقات فراغت دانشجویان.

§مطالعه ، سیاستگزاری و برنامه ریزی در خصوص اردوهای بلند مد ت و کوتاه مدت فرهنگی ، زیارتی و تفریحی با رویکرد افزایش اثربخشی و کارآیی اردوها.

§ برنامه ریزی جهت اجرای طرح گردشگری ملی جوانان و اعزام دانشجویان به اردوهای سراسری .

§ نظارت و ارزیابی فعالیت های اردویی و فوق برنامه تشکلها و کانونهای دانشجویی .

§ حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای سالم فوق برنامه تشکلها و کانونهای دانشجویی

§ برنامه ریزی و پیگیری لازم در خصوص اعزام دانشجویان ،اعضاءهیئت علمی و کارکنان دانشگاه به حج عمره مفرده.

§ برنامه ریزی وبرگزاری دوره های آموزشی فوق برنامه دانشجویان با اولویت آموزشهای تکنولوژی ارتباطات (رایانه   اینترنت ) وزبانهای خارجی .

§ نظارت وپیگیری مستمر دراجرای بخشنامه ها ،آیین نامه هاو دستور العملهای شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه در خصوص امور فوق برنامه دانشجویان.

§ مطالعه، سیاستگزاری وبرنامه ریزی به منظور اجرای مناسب جشنهای فارغ التحصیلی دانشجویان .

§ پیگیری امور ازدواج دانشجویان با همکاری ستاد ازدواج دانشجویی.

واحد  آمـوزش، ارز یابــی و ا طلاع رسانی

اهم وظایف این واحد عبارت است از :

§برنامه ریزی و برگزاری دوره ها و کار گاههای آ موزشهای مدیریتی و مها رتی جهت بخشهای مختلف مدیریت فرهنگی ، تشکلها وکا نونها .

§همکاری و پشتیبانی علمی و پژوهشی از سایر واحد های مدیریت فرهنگی .

§تحقیق ، مطالعه و ارائه پیشنهادات سودمند در را ستای اصلاح مداوم ساختا رها و روشهای اجرایی در حوزه فعالیتهای فرهنگی ، هنری و اجتماعی دانشگاه .

§ارتباط و هماهنگی با مؤسسات فرهنگی ، محققان و متخصصان صاحب نظربه منظور بر قراری مبادلات فرهنگی و بهره مندی از تجربیات مفید.

§ سر پرستی گروه تدوین برنامه مدیریت استراتژیک حوزه مدیریت فرهنگی و نظارت مستمر بر حسن اجرای مراحل مختلف آن.

§ تدوین،راه اندازی و نگهداری از نرم افزار ثبت و صدور کارنامه فرهنگی اجتماعی و ورزشی دانشجویان دانشگاه.

§تدوین و اجرای طرحهای تحقیقاتی ،نظر سنجی در خصوص مسائل فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی جامعه دانشگاهی

§ ایجاد، راه اندازی واداره سایت اطلاعاتی مدیریت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه.

§ ایجاد، راه اندازی و نظارت بر مراکز اینترنتی خوابگاههای دانشجویی .

§ ایجاد، راه اندازی وپشتیبانی از سایتهای تشکلها و قانونهای فرهنگی هنری دانشجویان.

§ برنامه ریزی واجرای برنامه مناسب در خصوص افزایش آگاهیهای فرهنگی اجتماعی دانشجویان جدید الورود.

§برنامه  ریزی جهت آگاه سازی اعضای شوراها ی تشکلها و کانون های دانشجویی از قوانین و مقررات فعالیتهای فرهنگی اجتماعی حاکم بر دانشگاه .

§ جمع بندی و ارز یابی نهایی از فعالیتهای واحد های مختلف مدیریت فرهنگی از حیث اثر بخشی و کارآیی .

§ تدوین عملکرد حوزه مدیریت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه .

§مسئولیت اجرایی دبیر خانه شورای فرهنگی دانشگاه زیر نظر دبیر شورا و طبق آیین نامه تشکیل دبیر خانه شورای فرهنگی دانشگاه.

واحد تبلیغات و سمعی و بصری

  اهم وظایف این واحد عبارت است از:

§تصدی کلیه امورمربوط  به سمعی و بصری برنامه ها و مراسم مدیریت فرهنگی،کانونها و تشکلهای دانشجویی.

§ طراحی و اجرای کلیه امور تبلیغاتی مراسم و برنامه ها در   مناسبتها ی ملی و مذهبی .

§ طراحی و تدوین آرشیو اطلاعات جهت بهره برداری در مراسم و مناسبتهای مختلف .

§ پیگیری امور انتشارات  مدیریت فرهنگی.

§مشارکت در امور تبلیغا تـــــــــی و د کوراسیون نمایشگاهها، جشنواره ها و  همایشهای مرتبط با مدیریت فرهنگی.

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.